Hội thảo chuyên đề Đánh giá thực trạng và định hướng phát...

Hội thảo chuyên đề Đánh giá thực trạng và định hướng phát triển cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

0
925

Ngày 11/6/2019 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tuy Đức, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND huyện Tuy Đức tổ chức Hội thảo chuyên đề Đánh giá thực trạng và định hướng phát triển cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh Đăk Nông theo đề án số 1784/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 về quy hoạch phát triển cây Mắc ca trên địa bàn huyện Tuy Đức giai đoạn 2014-2020.

Đến dự Hội thảo có Lãnh đạo một số Sở, Ban, Ngành, Công ty cổ phần Mắc ca Nữ Hoàng, Công ty TNHH MTV Mắc Ca Đăk Nông, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam và trên 200 đại biểu là nông dân sản xuất Mắc ca trên địa bàn huyện.

Theo đề án đến năm 2020 trên địa bàn huyện Tuy Đức quy hoạch trồng 12.488 ha, trong đó trồng xen là 7.389 ha, trồng thuần là 4.093 ha và trồng phân tán là 1.005 ha. Đến nay đã trồng được khoảng 800 ha, đạt 6,4 % mục tiêu đề án.

Qua ý kiến các đại biểu và các hộ nông dân sản xuất Mắc ca tại Hội thảo về tiến độ thực hiện đề án, chất lượng nguồn giống chưa đạt yêu cầu. Các đồng chí chủ trì  tiếp thu, giải trình và tổng hợp báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Tin, ảnh: Đặng Quốc Dưỡng

 

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN