Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 về công tác phát triển thành viên. Hôm nay ngày 05/12/2023 Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Hội nghị kết nạp thành viên cho các HTX vào thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Các Hợp tác xã cùng tham dự Hội nghị Kết nạp thành viên Liên minh Hợp tác xã đợt 2 năm 2023

Với mục tiêu phát triển, kết nạp thành viên mới, Liên minh hợp tác xã tỉnh Đắk Nông đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã; triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thành viên như: tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn trao đổi kinh nghiệm về tổ chức, quản lý hoạt động hợp tác xã; hỗ trợ vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã của tỉnh cũng như của Quỹ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, hỗ trợ Hợp tác xã tham gia các đề án của Trung ương, địa phương, cũng như trang thiết bị phục vụ hoạt động; hỗ trợ khoa học công nghệ và xúc tiến thương mại… Bên cạnh đó, Liên minh hợp tác xã tỉnh còn tăng cường phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực, tạo điều kiện tốt nhất để các hợp tác xã đổi mới hiệu quả, xây dựng hợp tác xã kiểu mới hoạt động đúng Luật hợp tác xã năm 2012. Quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các thành viên, tích cực phối hợp với các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố giải quyết kịp thời những vướng mắc, tháo gỡ khó khăn giúp các hợp tác xã vươn lên phát triển bền vững.

Đồng chí Đặng Quốc Dưỡng – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã trao Quyết định công nhận thành viên mới cho các Hợp tác xã

Kết nạp đợt 2 năm 2023 có 09 Hợp tác xã tham gia, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp gồm:

  1. Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Eco Farmers, huyện Đắk Song.
  2. Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ Ngô Xuân, huyện Đắk Mil.
  3. Hợp tác xã Nông nghiệp Nam Đà, huyện KRông Nô.
  4. Hợp tác xã Du lịch Cao Nguyên M’Nông, thành phố Gia Nghĩa.
  5. Hợp tác xã Thiên Lộc Phát, huyện Cư Jút.
  6. Hợp tác xã Nông nghiệp Hà Khánh, huyện Đắk Glong.
  7. Hợp tác xã Nông nghiệp TM-DV Nâm Jang, huyện Đắk Song.
  8. Hợp tác xã Nông, lâm, thuỷ sản Đức An, huyện Đắk Song.
  9. Hợp tác xã Nông nghiệp TM-DV Bamboo, huyện Đắk Glong.

Đồng chí Đặng Quốc Dưỡng – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh phát biểu tại Hội nghị: Phát triển kinh tế tập thể, HTX là tất yếu khách quan, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng và Nhà nước, là thành phần kinh tế quan trọng, phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cùng với kinh tế nhà nước giữ vai trò nền tảng trong nền kinh tế-xã hội ở nước ta;Đồng chí đề nghị Hội đồng quản trị, Lãnh đạo và thành viên HTX đoàn kết, luôn tương trợ giúp nhau trong cuộc sống; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường trong sản xuất, liên kết chặt chẽ với nhau, quan tâm phát triển ngành nghề theo chiều sâu, tạo ra sản phẩm có chất lượng, có giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập cho các thành viên và người lao động góp phần an sinh xã hội góp phần xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình hoạt động các HTX còn có những khó khăn, vướng mắc, đề nghị các HTX mạnh dạn có ý kiến đề xuất với Liên minh Hợp tác xã, với các cấp, ngành, địa phương để cùng tháo gỡ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các HTX tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tập thể, HTX phát triển.

Ông Lê Quang Phi – Giám đốc HTX NN TM DV Nâm Jang Đắk Song đại diện các HTX mới gia nhập thành viên phát biểu tại Hội nghị

Ông Lê Quang Phi – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp TM-DV Nâm Jang đại diện các Hợp tác xã phát biểu mong muốn Liên minh HTX tỉnh luôn đồng hành cùng với các HTX trong mọi lĩnh vực, là cầu nối để các HTX được gặp gỡ, trao đổi thông tin, tương trợ giúp nhau trong cuộc sống cũng như trong hoạt động, sản xuất  để cùng phát triển và các Hợp tác xã cần nêu cao tinh thần đoàn kết, hoạt động đúng bản chất và quy định của Luật HTX và pháp luật nhà nước, liên kết chặt chẽ với nhau để tạo ra sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập cho các thành viên và người lao động trong khu vực Kinh tế tập thể.

Các Hợp tác xã tham gia làm thành viên cần phải thực hiện đúng quy chế hoạt động cũng như quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Liên minh Hợp tác xã. Đồng thời, Hợp tác xã cũng được Liên minh Hợp tác xã đại diện bảo vệ lợi ích hợp pháp; tư vấn bồi dưỡng nguồn nhân lực và thực hiện các chương trình dự án, dịch vụ công hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã; tham gia xây dựng chính sách pháp luật và phối hợp với các tổ chức trong nước, quốc tế giúp Hợp tác xã liên kết sản xuất, phát triển./.

                                                                  Tin, ảnh: Vũ Anh Liệu – Liên minh Hợp tác xã

BÌNH LUẬN