Trong ngày 04/12/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII của Đảng.

Tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông có các đồng chí có BCH Đảng bộ Khối; Báo cáo viên Tỉnh ủy công tác tại Đảng ủy Khối; Báo cáo viên Đảng ủy Khối; Bí thư, phó bí thư, đảng ủy viên, chi ủy viên các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối; Lãnh đạo các cơ quan TMGV và các tổ chức đoàn thể Đảng ủy Khối.

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt nội dung các chuyên đề sau:

Đồng chí: Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”;

Đ/c Võ Văn Thưởng – Chủ tịch Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quán triệt Nghị quyết

Đồng chí: Phạm Minh Chính – Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; 

Đồng chí: Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề: “Chiến lược bảo vệ Tổ Quốc trong tình  hình mới”;

Đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII.

Sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Đảng ủy Khối kết nối tổ chức, Cấp ủy Chi bộ tiếp tục triển khai tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) tại cấp mình. Cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

-Thời gian: Hoàn thành trong tháng 12/2023.

– Báo cáo viên: Do cấp ủy Chi bộ.

                                                                  Tin, ảnh: Vũ Anh Liệu – Liên minh Hợp tác xã

BÌNH LUẬN