Ngày 07 tháng 10 năm 2023, thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Liên hiệp các hội Khoa học – Kỹ thuật tỉnh, cùng với các nhà Khoa học thuộc các trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối và hợp với Sở Văn hóa – Thông tin và Du lịch tỉnh tổ chức phản biện, giám định đề án Phát triển Du lịch Đắk Nông đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050.

Quang cảnh Hội Thảo

Tham dự hội thảo còn có các chuyên gia Ts.Nguyễn Tấn Khuyên, Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế phát triển – Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh; Ts.Lê Công Lương, Phó Tổng thư ký, Kiêm trưởng ban khoa học, công nghệ và môi trường – Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; Ths.NCS Lê Hữu Nghĩa, Giảng viên Khoa Du lịch Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh Đắk Lắk và một số chuyên gia của các sở, ngành thuộc tỉnh Đắk Nông được mời tham gia.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế – xã hội tỉnh dựa trên ba trụ cột chính, trong đó có phát triển ngành Du lịch của tỉnh với tiềm năng hiện có, nhưng chưa phát huy hết lợi thế, đồng thời thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời hội thảo đã trao đổi đánh giá tiềm năng du lịch tỉnh như vườn Quốc gia Tà Đùng, Công viên địa chất toàn cầu UNESSCO Đắk Nông, các khu di tích lịch sử và khu danh lam thắng cảnh … Tại Hội thảo các chuyên gia phân tích đánh giá và cùng nêu lên những thuận lợi, khó khăn mà ngành Du lịch Đắk Nông gặp phải về vốn, hạ tầng, khu lưu trú và kết nối tua…

Qua các ý kiến phát biểu ban soạn thảo tiếp thu, chỉnh sữa để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

                                             Bài,ảnh: Đặng Quốc Dưỡng – PCT Liên minh Hợp tác xã tỉnh

BÌNH LUẬN