Ngày 09 tháng 10 năm 2023, tại Ban dân tộc tỉnh chủ trì tổ chức Hội nghị lấy ý về góp ý về chuẩn bị hội nghị biểu dương, tôn vinh… và Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU của Tỉnh ủy Đăk Nông về xây dựng lực lượng cốt cán trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, chuyên viên Sở Nội vụ và các đồng chí là Trưởng Phòng Dân tộc, Tôn giáo của các huyện, thành phố Gia Nghĩa; cùng một số sở, ngành có liên quan về tham dự.

Quang cảnh Hội nghị

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Thạch – Phó Trưởng ban dân tộc tỉnh khai mạc Hội nghị và quán triệt nội dung, thay mặt lãnh đạo Ban dân tộc tỉnh Văn phòng đã báo nội dung dự thảo báo cáo về Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiến tiến trong vùng đồng bào dan tộc thiểu số và nội dung Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 15/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng lực lượng cốt cán trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hội nghị đã thảo luận, góp ý đi đến thống nhất về nội dung báo cáo, số lượng đại biểu và tiêu chí xét thưởng… Còn về số lượng khen đối tượng cốt cán đề xuất từ 19 tăng lên 30 người cho phù hợp.

Thông qua các ý kiến phát biểu, góp ý ban soạn thảo tiếp thu, chính sữa để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thời gian hội nghị.

                                            Bài,ảnh: Đặng Quốc Dưỡng – PCT Liên minh Hợp tác xã tỉnh

BÌNH LUẬN