Thực hiện Kế hoạch số 486/KH-BCĐ ngày 31/7/2023 của Ban chỉ đạo KTTT tỉnh Đắk Nông và Tổng kết tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh năm 2023; làm việc với Ban chỉ đạo kinh tế tập thể các huyện và đi học tập kinh nghiệm tại tỉnh Cà Mau. Nhằm kết nối, chia sẻ, học tập kinh nghiệm trong công tác tham mưu phát triển KTTT của tỉnh Cà Mau. Qua học tập kinh nghiệm để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành những chủ trương, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đưa khu vực KTTT của tỉnh Đắk Nông phát triển bền vững. Theo Kế hoạch từ ngày 14-18/8/2023 Đoàn công tác Ban Chỉ đạo do đồng chí: Nguyễn Khải, Phó Trưởng ban chỉ đạo, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh làm Trưởng đoàn, thành viên đoàn công tác đại diện Lãnh đạo Sở: Công thương, Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Kế hoạch & Đầu tư, Liên minh HTX tỉnh, Lãnh đạo Phòng tài chính – Kế hoạch thành phố Gia Nghĩa, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của tỉnh Đắk Nông; tại tỉnh Cà Mau sáng ngày 16/7/2023 Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phát triển KTTT của tỉnh Cà Mau.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo KTTT của tỉnh Cà Mau trên địa bàn tỉnh có 279 Hợp tác xã, trong đó có: 214 Hơp tác xã nông nghiệp, 65 Hợp tác xã phi nông nghiệp. 01 Liên hiệp Hợp tác xã có; hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh Cà Mau những năm gần đây có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo cho các thành viên, góp phần xây dựng nông thôn mới…Tỉnh Cà Mau cũng đã qua tâm hỗ trợ các chính sách của Trung ương, địa phương để hỗ trợ cho các HTX phát triển bền vững: như chính sách đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học về HTX, bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực, vốn vay thông qua Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, hỗ trợ máy móc trang thiết bị, mẫu mã bao bì gắn với sản phẩm OCOP của tỉnh.

Thăm mô hình Hợp tác xã nuôi tôm năng suất cao Tân Hưng, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau tại đây, Đoàn công tác đã trao đổi kinh nghiệm sản xuất, chế biến, liên kết với Doanh nghiệp tiêu thụ xuất khẩu tôm gắn với công tác quản lý điều hành HTX, qua đó có thêm nhiều thông tin, rút ra bài học kinh nghiệm, để áp dụng phát triển KTTT đặc biệt là công tác tuyên truyền, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các HTX, xây dựng chính sách, pháp luật về HTX của hai tỉnh Cà Mau – Đắk Nông trong thời gian tới ngày càng phát triển hiệu quả.

                                      Tin, ảnh: Bùi Hoa Thám – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh

BÌNH LUẬN