Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-BTVLMHTXVN tổ chức Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 với thời gian thực hiện cả năm 2024, trong đó cao điểm từ ngày 29/3/2024 đến 29/4/2024. Với mục đích của Tháng hành động vì HTX năm 2024 nhằm nhằm nâng cao nhận thức, giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào, tiếp tục phát huy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam và cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX, thành viên liên kết. Qua đó, các cấp, các ngành, quan tâm hỗ trợ các HTX, tổ hợp tác (THT), liên hiệp HTX và thành viên, góp phần phát triển kinh tế tập thể, HTX; Tăng cường đối thoại, giới thiệu, quảng bá, kết nối giữa các tổ chức kinh tế tập thể và thành viên với các thành phần kinh tế khác; ghi nhận và tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp cho sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; Tạo không khí vui khỏe để cán bộ, viên chức, người lao động trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam và cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX, thành viên liên kết hăng say công tác, hoạt động sản xuất xây dựng các tổ chức kinh tế tập thể, HTX phát triển bền vững; hệ thống Liên minh HTX Việt Nam vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Đ/c Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Đ/c: Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông trao Bằng khen cho HTX tại Hội nghị tuyên dương THT-HTX năm 2023

Triển khai thực hiện với khí thế quyết tâm, ngày 27/02/2024 Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số: 123 KH-LMHTX V/v Tổ chức Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024: Chủ đề Vì sự phát triển bền vững của Hợp tác xã; để cán bộ, viên chức, người lao động Liên minh HTX tỉnh và cán bộ quản lý, thành viên, người lao động trong các Tổ hợp tác (THT), Hợp tác xã (HTX), Liên hiệp HTX, thành viên liên kết hăng say công tác, xây dựng HTX phát triển bền vững; vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh: Với 10 nội dung trọng tâm cao điểm Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 như sau:

  1. Công tác tuyên truyền: Tuyên truyền trên các phương tiện Báo, Đài và Webbsite Liên minh HTX tỉnh; tuyên truyền tại Lễ phát động ở địa phương (lựa chọn địa điểm tổ chức Lễ phát động): Nội dung tuyên truyền Quá trình hình thành, phát triển kinh tế tập thể, HTX ở Việt Nam, tư tưởng của Hồ Chí Minh về HTX và sự ra đời của Ngày HTX Việt Nam (11/4); nội dung, ý nghĩa của 02 bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh (ngày 11/4/1946 và ngày 11/4/1964).
  2. 2. Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền trực tiếp:

Thời gian, địa điểm, nội dung tuyên truyền: Từ 01/3/2024 đến 31/5/2024 Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, HTX, trong đó tập trung tuyên truyền Luật HTX năm 2023; các chủ trương, cơ chế, chính sách của địa phương; tuyên truyền nhân rộng các THT, HTX, cá nhân tiêu biểu, điển hình… Tại các xã, huyện, thành phố (theo Kế hoạch phối hợp giữa Liên minh HTX tỉnh với các huyện, thành phố đăng ký)

  1. Xây dựng và phát hành Bản tin Kinh tế hợp tác:

Số lượng: 02 Bản tin số 44 gắn với chủ đề Ngày HTX Việt Nam (11/4) hoạt động xây dựng, phát triển tổ chức Liên minh HTX và củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX và phát triển thành viên … (số 44 thực hiện từ 01/3/2024 – 10/4/2024; số 45 thực hiện từ 7/2024 – 9/2024).

  1. Tổ chức Tọa đàm Kỷ niệm nhân ngày Hợp tác xã và phát động Tháng hành động vì HTX năm 2024: Quá trình hình thành, phát triển kinh tế tập thể, HTX ở Việt Nam; tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về HTX và sự ra đời của; Nội dung, ý nghĩa của 02 bức thư (ngày 11/4/1946 và ngày 11/4/1964) của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết về HTX gắn với sự phát triển KTTT trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
  2. Hướng dẫn thủ tục và giải ngân hỗ trợ cho các THT, HTX: Thực hiện cả năm, tháng 3 – 4/2024 giải ngân, 01 hợp tác xã số tiền: 195trđ. Phối hợp hướng dẫn, thẩm định cho vay nguồn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam từ 02 đến 03 HTX trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
  3. Ra mắt và duy trì hoạt động Trang Website, Chợ Nông sản HTX tỉnh Đắk Nông và tổ chức Kết nạp thành viên năm 2024, tư vấn thành lập mới Hợp tác xã.

 Thời gian: Cả năm, cao điểm tổ chức ra mắt Trang Website Chợ Nông sản HTX tỉnh Đắk Nông và Kết nạp thành viên đợt 1/2024 hoàn thành trước 10/4.

  1. Phối hợp tham mưu với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chuẩn bị tốt Hội nghị Đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh, sở, ngành với đại diện các THT, HTX: Gắn với tổng hợp đề xuất tháo gỡ khó khăn cho các THT, HTX trên địa bàn tỉnh.
  2. Tham dự các sự kiện do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức theo Kế hoạch số 70/KH-BTVLMHTXVN V/v tổ chức Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024.
  3. Tích cựu tham mưu trình UBND tỉnh và lấy ý kiến các Sở, ngành có liên quan cho chủ trương tổ chức sắp xếp lại hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông theo Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ.
  4. Tham mưu phối hợp và triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do UBND tỉnh Đắk Nông giao vốn: Đề án theo Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh V/v xây dựng mô hình điểm chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm đối với Tổ hợp tác, Hợp tác xã năm 2024. Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình Hợp tác xã kiểu mới tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ: Đề án tổ chức, củng cố lại hoạt động của các HTX theo Luật HTX năm 2012 giai đoạn 2021 – 2025, theo Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông: Kế hoạch số 572/KH-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về Xây dựng mô hình Hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2023-2025.

                                                                             Tổng hợp: PHÒNG KH&HT

 

BÌNH LUẬN