Kế hoạch tổ chức Diễn đàn kinh tế, hợp tác xã năm 2021 với Chủ đề “Chuyển đổi số – Động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới”, do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì. Dự kiến, Diễn đàn sẽ được tổ chức trong quý III/năm 2021. 
Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 3920/VPCP-NN ngày 12/6/2021 về việc kế hoạch tổ chức diễn đàn KTHT và HTX năm 2021. Theo đó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ nội dung, chương trình, kịch bản điều hành Diễn đàn, rà soát thành phần đại biểu nhằm phục vụ công tác tổng kết Nghị quyết số 13-NQ/TW và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; đồng thời, chuẩn bị tốt công tác hậu cần, bảo đảm việc tổ chức Diễn đàn thiết thực, hiệu quả khi dịch bệnh COVID-19 ổn định và được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Hình a là hình ảnh sử dụng Internet vạn vật kết nối (IoT) để giám sát trang trại trồng trọt; hình ảnh b sử dụng các cảm biến thông minh (thẻ cổ áo) để cung cấp thông tin về nhiệt độ, sức khỏe, hoạt động và mức độ tăng trọng cho từng con bò, cũng như thông tin về tập thể đàn ở trang trại chăn nuôi: Ảnh theo https://vnua.edu.vn

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền việc tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác, Hợp tác xã năm 2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 3168/UBND-KTN ngày 21/6/2021 về việc tham gia Diễn đàn và các hoạt động trong chương trình Diễn đàn Kinh tế hợp tác, Hợp tác xã năm 2021 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Liên minh HTX tỉnh và đơn vị liên quan tham gia Diễn đàn và các hoạt động trong chương trình Diễn đàn; chuẩn bị trả lời các vướng mắc của kinh tế hợp tác, HTX.

Đây là diễn đàn đối thoại giữa Chính phủ và cộng đồng khu vực kinh tế tập thể, HTX. Qua Diễn đàn cùng nhận diện cơ hội, thách thức đối với kinh tế hợp tác, HTX; đồng thời các Bộ, ngành tiếp tục cho Chính phủ hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, đặc biệt là thủ tục hành chính để định hướng phát triển cho kinh tế tập thể, HTX trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, kỷ nguyên của ứng dụng khoa học công nghệ 4.0 vào sản xuất kinh doanh./.

Tin, ảnh: Vũ Anh Liệu – Liên minh HTX tỉnh

BÌNH LUẬN