Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg, ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch 219/KH-UBND ngày 11/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Theo đó, để thực hiện Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Sáng ngày 18/7/2023 tại trụ sở, Sở Lao động – TB&XH đã tổ chức cuộc họp triển khai lựa chọn, giới thiệu các mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị quy mô liên huyện (từ 2 huyện/thành phố trở lên) để triển khai hỗ trợ theo quy định.

Chủ trì cuộc họp đồng chí: Nguyễn Công Tự, TUV, Giám đốc Sở Lao động – TB&XH. Thành phần mời tham dự: Đại diện Thường trực, Phòng Kế hoạch hỗ trợ thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông: Đại diện đơn vị chủ trì liên kết có 12 Hợp tác xã nông nghiệp trên cơ sở giới thiệu của Liên minh hợp tác xã tỉnh tại Công văn số 340/LMHTX – KHKT ngày 03/7/2023 về việc giới thiệu mô hình hợp tác xã liên kết theo chuỗi giá trị và 01 Doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Châu Giang, địa chỉ – phường Nghĩa Đức, tp Gia Nghĩa liên kết với Hợp tác xã Thịnh Phát, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long trồng rau – củ – quả. Phát biểu tại cuộc họp đồng chí: Nguyễn Công Tự, TUV, Giám đốc Sở đã quán triệt và triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 giai đoạn 2023 – 2025 đã được tỉnh bố trí vốn cho Sở năm 2022 – 2023. Đồng chí cũng đề nghị Giám đốc các HTX và Doanh nghiệp bắt tay ngay vào công việc triển khai ngay chương trình các mô hình HTX phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị quy mô liên huyện đối tượng con người hưởng lợi, đồng thời đồng chí đề nghị Phòng chuyên môn của Sở, Liên minh HTX tỉnh tích cực phối hợp triển khai hỗ trợ cho các HTX phấn đấu hoàn thành hồ sơ đầu tháng 8/2023 trên cơ sở Hướng dẫn của Phòng phòng Bảo trợ xã hội và phòng, chống tệ nạn, Sở Lao động – TB&XH; theo mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị liên huyện như: Trồng và chế biến xuất khẩu Cà phê, trồng và chế biến xuất khẩu Hồ tiêu, Mác ca, lúa gạo, sầu riêng; được triển khai trong năm 2023 đến năm 2025 theo đúng Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các bộ và các Văn bản có liên quan đã được HĐND tỉnh Đắk Nông ban hành./.

                                                                   Tin, ảnh: Phòng KH&HT

BÌNH LUẬN