Hội nghị tư vấn thành lập mới HTX tại xã Đăk Sôr, huyện Krông Nô

Ngày 29/6/2018, Tại Hội trường UBND xã Đắk Sôr, huyện KRông Nô. Liên minh HTX tỉnh tổ chức tư vấn thành lập HTX cho nhóm sáng lập viên. Trên cơ sở nhóm 3 EM đồng sở thích (nhóm cà phê, nhóm chăn nuôi bò, nhóm hồ tiêu).

Tham dự có đại diện UBND xã, Hội Nông dân xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và 21 sáng lập viên tham dự buổi tư vấn.

Trao đổi với ông Nguyễn Viết Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, phấn đấu đến 2020 xã đạt tiêu chí số 13 về xây dựng NTM, có HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012, có liên kết sản xuất đầu ra ổn định…

Vũ Anh Liệu – Chánh Văn Phòng Liên minh HTX tỉnh

BÌNH LUẬN