Sáng ngày 11/7/2023, tại Hội trường khách sạn 19/8 thành phố Gia Nghĩa đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chủ trì Hội nghị Đ/c Nguyễn Khải, Ủy viên Ban chấp hành Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông và các đồng chí Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông Vận tải, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, sở Nội vụ. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh hợp tác xã tỉnh, đại diện một số hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã tập trung thảo luận vào Báo cáo tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh 6 tháng đầu năm 2023; một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023; Hội nghị cũng nghe Thường trực Liên minh hợp tác xã tỉnh trình bày và xin ý kiến biểu quyết của Ban Chấp hành về điều chỉnh một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội III Liên minh Hợp tác xã tỉnh (nhiệm kỳ 2020-2025) cho phù hợp với tình tình thực tế việc phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. Hội nghị thừa ủy quyền Lãnh đạo UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh Đắk Nông cho các hợp tác xã có thành tích xuất sắc trong phong trào kinh tế tập thể của tỉnh năm 2022.

Kết luân Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khải, Ủy viên Ban chấp hành Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế tập thể 6 tháng cuối năm nhằm hỗ trợ thúc đẩy phong trào kinh tế tập thể tỉnh phát triển.

Tin, ảnh: Phòng CSTT-PTHTX

BÌNH LUẬN