Sáng ngày 25/5/2023 thực hiện Quyết định số 167/ QĐ-UBND tỉnh Đắk Nông ngày 17 tháng 02 năm 2023 của UNND tỉnh về điều chỉnh phân công đơn vị kết nghĩa bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh. Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Đoàn công tác về làm việc với Bon Jok Linh và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông với nội dung làm việc để nắm bắt tình hình kinh tế xã hội và trật tự an ninh của bon.

Qua làm việc với BTQ bon và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn được biết về tình hình an ninh Chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; kinh tế xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân phần lớn được bảo đảm tốt. Tuy nhiên, một số hộ dân có đời sống còn khó khăn, hiện trên địa bàn bon còn 6 hộ nghèo. Để đảm bảo thoát nghèo cho số hộ này cần tổ chức lại sản xuất, hỗ trợ bà con về giống chăn nuôi, như bò, dê chứ còn tái canh các hộ này không có đất và lao động nên gặp khó. Do đó thời gian tới sẽ khảo sát cụ thể để có hướng hỗ trợ có hiệu quả.

Tin, ảnh: Đặng Quốc Dưỡng – Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

BÌNH LUẬN