Thực hiện Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam và Điều lệ Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông, được sự nhất trí của Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam và Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông. Vào ngày 02 – 03/12/2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông, đã diễn ra Đại hội  Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với sự có mặt của 150 đại biểu chính thức đại diện cho các HTX thành viên tiêu biểu trong tỉnh về dự Đại hội. Sau khi nghe báo cáo tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025; các ý kiến thảo luận, tham luận tại Đại hội; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Nghị – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và đồng chí Trần Xuân Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông. Đại hội đã làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể. Đại hội đã thực hiện đầy đủ các nội dung chương trình đề ra thảo luận và thống nhất.

Đ/c Trần Xuân Hải thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bức trướng chúc mừng Đại hội

       Đại hội nhất trí thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2020; báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2012-2020; báo cáo kết quả của Ủy ban Kiểm tra khóa II và báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ VI Liên minh HTX Việt Nam.

  1. Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ 2012-2020. Đại hội khẳng định:

Nhiệm kỳ 2012-2020, kinh tế tập thể nói chung và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh nói riêng đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Liên minh HTX Việt Nam; của Tỉnh ủy, HĐND, UBND; sự quan tâm phối hợp của các Sở, Ngành; Huyện, thành ủy; UBND các huyện thành phố;

Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2020 đã được triển khai nghiêm túc, vượt các chỉ tiêu đề ra. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò vị thế của kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX kiểu mới trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam được nâng lên. Nhiều Hợp tác xã hoạt động hiệu quả, phát huy được những lợi thế về thổ nhưỡng, khí hậu của Đắk Nông, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội tỉnh nhà.

Đại hội ghi nhận sự nỗ lực, khắc phục khó khăn của Liên minh HTX tỉnh trong việc chủ động bám sát thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ II, đề ra nhiều giải pháp sáng tạo, nhất là sự linh hoạt trong công tác tham mưu, phối hợp và triển khai thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả, thiết thực, trở thành bệ đỡ cho các đơn vị kinh tế tập thể tỉnh trong nhiệm kỳ.

* Về hạn chế yếu kém:

– Nhiều HTX thành lập mới vẫn chưa tìm được hướng đi phù hợp; Quy mô hoạt động nhỏ, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng dịch vụ của thành viên. Trình độ, năng lực quản lý điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý Hợp tác xã hạn chế, không đề ra được chiến lược phát triển dài hạn cho HTX, nhận thức không đầy đủ về công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

– Nguồn lực để thực hiện chính sách chưa đáp ứng được nhu cầu của các HTX; Nhiều HTX vẫn còn tư tưởng trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước, một số HTX có nhu cầu thụ hưởng chính sách nhưng không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để thụ hưởng chính sách.

– Một số đồng chí ủy viên BCH, và một số đồng chí cán bộ tham mưu trong cơ quan Liên minh HTX chưa phát huy hết vai trò vị trí của mình, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

– Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nhận thức chưa đầy đủ về vai trò của HTX kiểu mới, về xu thế tất yếu khách quan của hoạt động liên kết sản xuất kinh doanh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

2– Về mục tiêu phát triển kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2020 – 2025

* Phương hướng:

– Phát triển kinh tế tập thể gắn liền với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới, nhất là trong khu vực nông nghiệp nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh sự liên kết ngang giữa các HTX với nhau và liên kết dọc giữa HTX với các doanh nghiệp nhằm hình thành các chuỗi cung ứng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

– Tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều 58, Luật HTX năm 2012. Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả của Liên minh HTX tỉnh; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho thành viên; tăng cường công tác tuyên truyền phát triển HTX, nâng cao chất lượng tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ; hình thành đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn cho LHHTX, HTX, THT từ tỉnh đến huyện, thành phố đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, trách nhiệm, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

* Mục tiêu cụ thể:

(1) Đến năm 2025 thu hút ít nhất từ 40 – 45% số hộ nông dân trên địa bàn nông thôn tham gia các hình thức kinh tế tập thể, hoặc có sử dụng dịch vụ của các HTX.

(2) Bình quân mỗi năm thành lập mới từ 25 HTX trở lên và 01 LHHTX; phát triển và nhân rộng các HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị…

(3) Tỷ lệ LHHTX, HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả, sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của tỉnh đạt 30%.

(4) Có 100% cán bộ, thành viên, người lao động của HTX được tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; 100% được bồi dưỡng nghiệp vụ bổ sung và kiến thức quản trị HTX và kiến thức lập Kế hoạch kinh doanh chiến lược cho HTX. Số HTX được thụ hưởng chính sách tăng 1,5 lần so với giai đoạn 2012-2020;

(5) Tỷ trọng đóng góp vào GRDP của tỉnh đạt trên 2%.

 (6) Tăng vốn Điều lệ và huy động vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX đến năm 2025 đạt 15 tỷ đồng, định hướng đến năm 2030 đạt 20 tỷ đồng, mở rộng đối tượng cho vay và định mức cho vay.

 (7) Đến năm 2025 có 90% trở lên số xã trên địa bàn tỉnh có HTX, 50% số xã có mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm bền vững. Có 30 HTX sở hữu sản phẩm OCOP.

 (8) Nâng tỷ lệ HTX hoạt động khá, tốt lên 40%, trung bình 45%, giảm tỷ lệ HTX hoạt động yếu, kém dưới 15%; phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố giải thể, xóa tên dứt điểm số HTX đã ngừng hoạt động theo quy định.

(9) Vận động số HTX tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh tăng 1,5 lần so với số HTX thành viên cuối năm 2020.

(10) Tuyên truyền thành lập tổ chức Công đoàn trong HTX nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thành viên và người lao động; Phối hợp với Sở, Ban, ngành tuyên truyền vận động HTX tham gia đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho Hội đồng quản trị, người hưởng lương và thành viên HTX.

3- Đại hội tán thành thông qua dự thảo Điều lệ Liên minh HTX tỉnh (sửa đổi, bổ sung). Giao cho Ban chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chủ động tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung điểm mới phù hợp với Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam sẽ được thông qua trong kỳ Đại hội VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và trình Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt theo quy định.

Đ/c Lê Văn Nghị – Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam tặng hoa cho Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2020 – 2025

4- Đại hội đã thống nhất bầu 33 ủy viên BCH Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Liên minh HTX Việt Nam gồm 07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Tại phiên thứ nhất Ban chấp hành khóa III đã bầu 09 ủy viên BTV; bầu đồng chí  Nguyễn Khải giữ chức Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khóa III; bầu 03 Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khóa III; bầu Ủy ban Kiểm tra khóa III gồm 03 ủy viên và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông khoá III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp với những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp cụ thể được đề ra. Hy vọng, với làn gió mới từ tinh thần Đại hội lần này, phong trào kinh tế tập thể của tỉnh sẽ giành được những thành tựu mới, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng Đắk Nông ngày một giàu đẹp./.

Tin, ảnh: Phòng CSTT-PTHTX

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN