Sáng ngày 26/4, tại Hội trường Chi bộ Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận, Quy định của Trung ương, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối CCQ & DN tỉnh. Tham dự có: 11 cán bộ, đảng viên chưa được học tập quán triệt do Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối CCQ & DN tỉnh tổ chức:

Theo chương trình Hội nghị Chi bộ thống nhất phân công các đồng chí Cấp uỷ thực hiện triển khai các nội dung như sau: Đ/c: Bí thư Chi bộ được phân công quán triệt được phân công Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa’”;

Đ/c: Nguyễn Khải, Bí thư Chi bộ quán triệt Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương

Đ/c: Phó Bí thư Chi bộ được phân công quán triệt Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị “Về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương”;  Đ/c: Chi uỷ viên Chi bộ được phân công quán triệt Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 23/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông “Về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kế hoạch số 42-KH/ĐUK, ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh “Về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…”. Riêng Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 “Về những điều đảng viên không được làm”; Hội nghị cũng nghe quán triệt chuyên đề năm 2022, Chi bộ đã quán triệt tới 15/15 đảng viên sau buổi sinh hoạt thường kỳ Chi bộ tháng 4/2022.

Tại Hội nghị quán triệt 100% đảng viên đã nghiêm túc tiếp thu nghiên cứu, học tập, nắm vững những nội dung cốt lõi của các văn bản, nhất là những nội dung liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu để thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Liên minh HTX tỉnh trong thời gian tới./.

                                                                                              Tin, ảnh: Bùi Hoa Thám
                                                                                                  Phó Bí thư Chi bộ

BÌNH LUẬN