Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện Nghị quyết Chi bộ năm 2023 và Nghị quyết Chi bộ tháng 3 năm 2023. Ngày 14/3/2023 tại Hội trường Chi bộ Liên minh HTX tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng mô hình HTX điểm xuyên suốt nhiệm kỳ IV Chi bộ Liên minh HTX”.

Đ/c Nguyễn Khải – Bí thư Chi bộ Liên minh HTX tỉnh phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ quán triệt tập trung vào chủ đề xuyên suốt gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan đơn vị.

Đồng chí Phó Bí thư Chi bộ Bùi Hoa Thám dẫn đề về xây dựng mô hình HTX điểm để Chi bộ thống nhất thảo luận.

Xác định xây dựng mô hình HTX điểm tiêu biểu gồm: số thành viên chính thức, số thành viên liên kết; cây chủ thế mạnh của địa phương gắn với vùng nguyên liệu; sản xuất sản lượng lớn; xác định 4 chung (mua chung, bán chung (thể hiện hợp đồng tiêu thụ sản phẩm), làm chung và lợi ích chung); quản lý lưu trữ hồ sơ sổ sách; trình độ cán bộ quản lý của HTX; nghĩa vụ chung của HTX; trong HTX có các đoàn thể…

Đảng viên Chi bộ và quần chúng cơ quan tham gia sinh hoạt chuyên đề

Sau thảo luận đồng chí Bí thư Chi bộ thống nhất với chủ đề “Xây dựng HTX tiêu biểu”; với yêu cầu đủ mạnh, có sức lan tỏa; có tiêu chí cụ thể; Cấp ủy ban hành Kết luận để triển khai thực hiện./.

Vũ Anh Liệu – Chi ủy viên Chi bộ Liên minh HTX

BÌNH LUẬN