Sáng ngày 2/3/2023, tại Hội trường Cục thuế tỉnh, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng chí Lê Trọng Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở Tài nguyên & Môi trưởng đồng chủ trì Hội nghị; dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện Thường trực HĐND, UBMTTQVN tỉnh, Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện một số Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh cùng tham dự.

Đồng chí Lê Trọng Yên, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Việc lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của mọi tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức, cơ quan về việc sửa đổi Luật Đất đai. Trên cơ sở tổ chức lấy ý kiến và gửi Văn bản của các Sở, Ngành, UBND các huyện, thành phố gửi về Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh tổng hợp tổng hợp báo cáo. Cũng tại Hội nghị có 9 ý kiến góp ý đã tập trung vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chủ trì Hội nghị tiếp thu giao cho Tổ thư ký tổng hợp và hoàn thiện Báo cáo gửi cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi bổ sung hoàn thiện. Các ý kiến tập trung vào việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phát triển quỹ đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai, cơ chế, chính sách tài chính, giá đất, chế độ quản lý, sử dụng các loại đất, phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực và hộ gia đình sử dụng đất./.

Tin, ảnh: PHÒNG KH&HT LIÊN MINH HTX TỈNH ĐẮK NÔNG

BÌNH LUẬN