Ngày 22/02/2023, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 220/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm năm 2023 trên địa bàn tỉnh tại các địa điểm các huyện, thành phố như sau:

Hình ảnh (bên trái) Giám đốc HTX Nông nghiệp –TM & DV xoài Đắk Gằn, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil. Tại tỉnh Lâm Đồng, Lễ ký kết thỏa thuận….

 1. Thành phố Gia Nghĩa:

– Khu vực đảo nổi – Hồ Gia Nghĩa, đường Ngô Mây, TDP 6, P. Nghĩa Thành, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông;

– Sân vận động tỉnh Đắk Nông, đường Quang Trung, TDP 2, P. Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

2. Huyện Đắk Song:

– Quảng trường trung tâm huyện Đắk Song, TDP 3, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông;

– Nhà văn hóa huyện Đắk Song, TDP 3, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông;

– Bến xe huyện Đắk Song, TDP 2, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

3. Huyện Krông Nô:

– Quảng trường huyện Krông Nô, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

– Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thông huyện Krông Nô, TDP 3, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông;

– Sân vận động huyện Krông Nô, TDP 1, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

4. Huyện Đắk Mil:

– Quảng trường huyện Đắk Mil, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông;

– Khu vực đất kêu gọi dự án đầu tư siêu thị Đắk Mil (Sân vận động trường THPT Trần Hưng Đạo), đường Trần Hưng đạo, TDP 13, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

5. Huyện Cư Jút:

Quảng trường 19 tháng 6, thị trấn Ea T’Ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

6. Huyện Tuy Đức:

Trung tâm xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

7. Huyện Đắk R’Lấp:

– Tại thửa đất trống giao cho Công ty Sadaco trước đây thuộc TDP.5, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông;

– Thôn 2, xã Hưng Bình, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông.

8. Huyện Đắk G’long:

– Chợ mới Trung tâm huyện Đắk G’long, xã Quảng Khê, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông;

– Sân vận động Trung tâm văn hóa huyện Đắk G’long, xã Quảng Khê, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông;

– Khu vực bến xe Trung tâm xã Quảng Sơn, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông.

Đây cũng là cơ hội để các Doanh nghiệp, Tổ hợp tác, Hợp tác xã…giới thiệu và trưng bày bán sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP đặc trưng của các địa phương trong và ngoài tỉnh, các mặt hàng tiêu dùng…. Máy móc, trang thiết bị, công cụ phục vụ cho sản xuất…

                                        Tổng hợp: PHÒNG KH&HT LIÊN MINH HTX TỈNH

BÌNH LUẬN