Ngày 04 tháng 8 năm 2022 tại Hà Nội, Tổng Cục đường bộ Việt Nam, thuộc Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Luật tổ chức kinh tế hợp tác (Luật Hợp tác xã) do bà Phan Thị Thu Hiền – Phó Tổng Cục trưởng chủ trì, và lãnh đạo, chuyên viên thuộc đơn vị của cục, bộ tham dự. Khách mời Hội thảo có lãnh đạo Cục Hợp tác xã, thuộc Bộ Kế hoạch – Đầu tư cơ quan chủ trì soạn thảo, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và đại diện Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố, Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải 63 tỉnh, thành phố và đại diện các hợp tác xã Giao thông vận tải của các tỉnh cùng tham dự và phát biểu ý kiến.

Qua ý kiến phát biểu của các chuyên gia và hợp tác xã đề nghị cơ quan soạn thảo cần xem xét, xây dựng riêng 1 chương về loại hình hợp tác xã để phù hợp với đặc thù của ngành …, Hội thảo đã trao đổi nhưng khó khăn vướng mắc để tháo gỡ sau khi Luật được ban hành.

Tin, ảnh: Đặng Quốc Dưỡng – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

BÌNH LUẬN