Theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 19/10/2020 thì vẫn được tiếp tục sử dụng hóa đơn đó đến hết ngày 30/6/2022. Thay vì sử dụng hóa đơn giấy, từ ngày 1/7/2022, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.
* Hiện nay, 63 tỉnh, thành trên cả nước đã triển khai áp dụng hóa đơn điện tử. Mặc dù còn nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện nhưng việc áp dụng hóa đơn điện tử cũng cho thấy nhiều lợi ích như:
– Giúp người sử dụng hóa đơn, người nhận hóa đơn tiết kiệm chi phí trong thực hiện thủ tục hành chính.
– Giảm thiểu rủi ro trong quá trình sử dụng, tránh thất thoát, cháy hỏng hóa đơn.
– Giúp doanh nghiệp (HTX) đẩy mạnh áp dụng số hóa, cơ quan Nhà nước đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chính quyền điện tử, chính quyền số…
Các Hợp tác xã, Liên Hiệp HTX biết để triển khai thực hiện./.

                                  PHÒNG KH&HT LIÊN MINH HTX TỈNH TỔNG HỢP

BÌNH LUẬN