Ngày 28/7/2022, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể do đồng chí: Chu Thị Vinh, Phó Cục trưởng Cục Phát triển HTX – Bộ Kế hoạch & Đầu tư; làm Trưởng đoàn công tác đã có buổi khảo sát 02 HTX và 01 THT hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tại tp Gia Nghĩa, huyện Đắk Mil; tại Hội trường UBND tỉnh Đắk Nông đoàn đã làm việc với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh có đồng chí: Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển KTTT, Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa về tình hình phát triển KTTT, HTX địa phương phục vụ cho việc xây dựng Dự án Luật HTX (sửa đổi).

Đoàn công tác làm việc và khảo sát HTX Nông nghiệp hưu cơ Đắk Nông

Tại buổi làm việc đồng chí: Ngô Xuân Đông, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư – Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của tỉnh đã Báo cáo về tình hình phát triển KTTT của tỉnh cũng như kiến nghị, đề xuất của UBND. Ý kiến phát biểu của Liên minh HTX tỉnh, các cơ quan và các HTX đóng góp ý kiến sửa đổi Luật HTX năm 2012 về Điều lệ HTX, tài chính, các chính sách về đất đai, thuế, tư vấn, vay vốn, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm… để sát với thực tiễn và đón đầu xu thế phát triển sản xuất, kinh doanh trong thời kỳ hội nhập quốc tế… Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị và các Hợp tác xã tại buổi làm việc. Đồng chí: Chu Ngọc Vinh – Trưởng đoàn công tác kết luận như sau:

Về Kinh tế tập thể tỉnh Đắk Nông trong những năm qua có bước phát triển nổi bật về số lượng thành lập mới HTX và chất lượng hoạt động của HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm phát triển bền vững trong những năm qua; đặc biệt trong 2 năm qua các HTX đã vượt qua đại dịch Covid-19…. Ban Chỉ đạo cấp Tỉnh cấp Huyện đã tập trung tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như: tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TƯ, ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã. Đồng thời triển khai đồng bộ các chính sách của Trung ương và của Tỉnh, Huyện để hỗ trợ Hợp tác xã phát triển bền vững gắn với các Chương trình phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội tại địa phương. Tuy nhiên hoạt động của HTX theo Báo cáo hiệu quả chiếm tỷ lệ khá, giỏi còn thấp; để phát triển KTTT của tỉnh Đắk Nông (HTX) phát triển bền vững năm 2022 và những năm tiếp theo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTTT tỉnh cần tập trung những nội dung sau đây:

  1. Tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
  2. Giải quyết dứt điểm giải thể Hợp tác xã ngừng hoạt động không vướng mắc về tài sản, tài chính…. (đối với các HTX còn vướng mắc hoặc nguyên nhân chưa giải thể được thì xem xét chờ Luật sửa đổi HTX 2012).
  3. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp Cao đăng, Đại học về công tác tại các HTX; gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển KTTT thành lập mới các HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm (tuyên truyền khuyến khích đưa cán bộ cấp xã tham gia vào thành viên HTX và hỗ trợ HTX phát triển gắn với phát triển kinh tế tại địa phương).
  4. Đồng chí cũng đề nghị các HTX thường xuyên kiện toàn bộ máy…, kết nạp thành viên mới, huy động vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ cho việc phát triển sản xuất, kinh doanh của từng HTX.
  5. Tỉnh cũng tăng cường công tác xúc tiến thương mại mở rộng thị trường, hỗ trợ cho các HTX về mẫu mã bao bì sản phẩm, mã vùng sản xuất … vốn vay ưu đãi.
  6.    Quan tâm triển khai Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025. Quyết định số 167/QĐ-TTg phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 – 2025. Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.
  7. UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phát triển KTTT của tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Trung ương về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể để triển khai các chương trình phát KTTT của tỉnh Đắk Nông phát triển trong những năm tiếp theo.

Những kiến nghị, đề xuất của UBND tỉnh Đoàn công tác tiếp thu và xem xét tổng hợp…/.

Tin, ảnh: Bùi Hoa Thám, PCT- Liên minh HTX tỉnh   

BÌNH LUẬN