Ngày 15 tháng 8 năm 2019, tại phòng họp Liên minh HTX tỉnh, Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển HTX lần thứ 8 năm 2019. Tham dự Hội nghị có 4/5 đồng chí là thành viên Hội đồng quản lý Quỹ (Vắng 01 Đ/c có lý do) và mời Lãnh đạo Sở Nội Vụ, Quỹ Đầu tư phát triển.

Hội nghị thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển HTX 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động Ban kiểm soát Quỹ hỗ trợ phát triển HTX 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2019; Quyết định thành lập tổ thẩm định vay vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX.

Tại hội nghị các đại biểu thống nhất cao các nội dung trên và đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển HTX trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Ngô Tuấn

BÌNH LUẬN