Ngày 27/6, tại Hội trường Nhà khách T79 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông phối hợp với Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) tổ chức Hội nghị tập huấn chuyển đổi số và áp dụng tiêu chuẩn VietFarm cho 39 cán bộ là Giám đốc, Phó Giám đốc các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các chuyên đề tại Hội nghị được cán bộ Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) hướng dẫn như: EGap – Quản lý điện tử 4.0, Thực hành Nông nghiệp Tốt – EGap.vn; Cổng thông tin Quản lý, Giám sát, Truy xuất minh bạch và Kết nối thị trường Nông sản Việt Nam. Chương trình Vietfarm, hướng dẫn quy trình xây dựng chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ organic, quy trình, thủ tục vay vốn Qũy hỗ trợ HTX tỉnh, Quỹ hỗ trợ Liên minh HTX Việt Nam với mục tiêu chính là Hỗ trợ người sản xuất nhỏ, HTX phát triển sản xuất bền vững, nâng cao đời sống cho các hộ thành viên và nông dân liên kết trong sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường xuất khẩu./.

                                                                                      Tin, ảnh:Ngô Văn Tuấn

BÌNH LUẬN