Ngày 22/12/2017 tại trụ sở Hợp tác xã nông nghiệp Tia Sáng thị xã Gia Nghĩa, khối thi đua các HTX nông nghiệp tổ chức Tổng kết công tác thi đua năm 2017. Tham dự có ông Trần Văn Đức – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cùng các HTX Nông nghiệp về tham dự.


Bà Phạm Hương Quê – GĐ HTX nông nghiệp Tia Sáng Khối trưởng Khối thi đua các HTX Nông nghiệp báo cáo tại Hội nghị tổng kết

Thay mặt Khối thi đua các HTX nông nghiệp Bà Phạm Hương Quê – Giám đốc HTX nông lâm nghiệp Tia Sáng đã báo cáo kết quả của các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 20/11/2017 trong lĩnh vực nông nghiệp: có 65 HTX, với số vốn điều lệ hơn 57 tỷ đồng, thu hút trên 1000 lao động. Các HTX nông nghiệp chủ yếu tham gia trồng cây nông nghiệp, cây công nghiệp, trồng rừng, thu mua nông sản, cung ứng thức ăn gia súc, gia cầm, vật tư nông nghiệp cho thành viên và nhân dân trong vùng. Nhìn chung, các HTX nông nghiệp đang dần thích nghi với kinh tế thị trường, góp phần thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nhiều HTX sử dụng nhà của các thành viên HTX làm trụ sở làm việc, gặp khó khăn trong sơ chế, đầu ra cho sản phẩm bởi tác động của thị trường.


Ông Trần Văn Đức – Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Liên minh HTX tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng Liên minh HTX tỉnh đồng chí Trần Văn Đức đánh giá cao các HTX nông nghiệp, đặc biệt đã chủ động hợp tác, liên doanh, liên kết, kết nối thị trường, từng bước ổn định cho đầu ra của các mặt hàng nông sản quả như: HTX Nông nghiệp công bằng Thuận An Đắk Mil đã tham gia vào tổ chức Công bằng thế giới cấp chứng nhận FLO, có chứng nhận cà phê UTZ, xuất khẩu cà phê hạt đi các nước châu Âu; HTX nông lâm nghiệp dịch vụ Tia Sáng trồng và chế biến Chanh dây xuất khẩu; HTX Đồng Tiến chăn nuôi Heo giống theo quy trình khép kín, hiện đại. Các HTX đã tham gia trực tiếp, gián tiếp trên 10 tiêu chí, góp phần đáng kể làm thay đổi diện mạo nông thôn. Nhiều HTX tổ chức liên kết các tổ chức kinh tế khác để nâng cao năng lực, nhanh chóng thích nghi với cơ chế thị trường, tham gia xây dựng hệ thống thủy lợi, dịch vụ điện, trồng và chăm sóc cây xanh đô thị, thu gom rác thải…giải quyết công ăn việc làm, ổn định đời sống, góp phần đẩy nhanh tiến độ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị cũng đã bình bầu HTX Nông lâm nghiệp Tia Sáng là đơn vị dẫn đầu của khối HTX nông nghiệp năm 2017 đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua, đồng thời bầu HTX Nam Hà –  huyện Cư Jút làm khối trưởng HTX nông nghiệp năm 2018.

Vũ Anh Liệu – Chánh Văn phòng LMHTX

BÌNH LUẬN