Quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ Đắk Nông lần thứ XII. Triển khai thực hiện Quyết định số 749/QĐ – TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của chương trình chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi số trong nông nghiệp bằng những nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình cụ thể.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chú trọng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế. Thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp phải dựa trên nền tảng dữ liệu. Tập trung xây dựng các hệ thống dữ liệu lớn của ngành như về đất đai, cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Xây dựng mạng lưới quan sát, giám sát tích hợp trên không và mặt đất phục vụ các hoạt động nông nghiệp. Thúc đẩy cung cấp thông tin về môi trường, thời tiết, chất lượng đất đai để người nông dân nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng, vật nuôi hỗ trợ chia sẻ các thiết bị nông nghiệp qua các nền tảng số. Ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh; quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm, bảo đảm nhanh chóng, minh bạch, chính xác, an toàn, vệ sinh thực phẩm. Xem xét thử nghiệm triển khai sáng kiến “Mỗi nông dân là một thương nhân, mỗi hợp tác xã là một doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số” với mục tiêu mỗi người nông dân được định hướng, đào tạo ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, cung cấp, phân phối, dự báo (giá, thời vụ, …) nông sản, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử trong nông nghiệp. Thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác quản lý để có các chính sách, điều hành kịp thời phát triển nông nghiệp như dự báo, cảnh báo thị trường, quản lý quy hoạch.

Chiều ngày 07/4/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đơn vị tư vấn báo cáo dự thảo đề cương “Chuyển đổi số trong nông nghiệp” và dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến “Chia sẻ kinh nghiệm chỉ đạo, quản lý và Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022 – 2025”. Tham dự buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông có đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Trọng Yên, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan; đơn vị tư vấn báo cáo đề cương dự án, gồm có Tiến sĩ Nguyễn Trung Đông, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II, Tiến sĩ Trần Minh Hải, giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Kinh tế hợp tác cùng một số thành viên của trường.

Tại buổi làm việc Tiến sĩ Trần Minh Hải đại diện đơn vị tư vấn báo cáo dự thảo đề cương của dự án, mục tiêu; tính năng thực hiện nội dung chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2022 – 2025 đó là:

– Số hóa dữ liệu ngành nông nghiệp từ cấp tỉnh đến cấp huyện và giai đoạn tiếp theo sẽ đồng bộ số hóa ngành nông nghiệp đến cấp xã (diện tích tự nhiên, diện tích các loại đất, diện tích các loại cây trồng vật nuôi.

– Xây dựng cơ sở dữ liệu động (cập nhật liên tục và truy xuất nhanh, chính xác) để giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu thực hiện nhiệm vụ điều hành ngành nông nghiệp thích ứng thị trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

– Thống kê và dự báo chính xác, kịp thời dữ liệu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (diện tích, sản lượng dự kiến, thời điểm và thời gian thu hoạch của từng cây trồng, vật nuôi, hạ tầng sản xuất nông nghiệp).

– Tăng cường khả năng xúc tiến, quảng bá vào tiêu thụ nông sản (hiển thị trên bản đồ số chính xác các diện tích cây trồng được chứng nhận các tiêu chuẩn như: Mã vùng trồng, nhật ký sản xuất chăm sóc cây trồng điện tử, FSC, VietGAP, Global GAP, hữu cơ… của các cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp có áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm).

– Bản đồ hóa vị trí sản xuất các vùng nguyên liệu để cung cấp thông tin cho người mua (vị trí vùng sản xuất, khoảng cách từ vùng nguyên liệu đến các trục đường chính…).

– Quản lý và truy xuất trực tuyến, tức thời toàn bộ các thông tin của Tổ hợp tác, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh như Năm thành lập, số thành viên chính thức, thành viên liên kết, diện tích liên kết, cây trồng vật nuôi chủ lực, vốn đăng ký, vốn thực góp, số lượng dịch vụ trong Hợp tác xã cung cấp cho thành viên, cộng đồng và một số thông tin thống kê khác theo yêu cầu đặc thù của địa phương.

– Số hóa các danh sách cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến tiêu thụ nông sản hàng hóa trong và ngoài tỉnh.

– Phân tích và so sánh dữ liệu ngành nông nghiệp qua từng năm, từng giai đoạn để phục vụ cho công tác quản lý ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

– Khả năng tích hợp các dữ liệu sẵn có của các đề án chuyển đổi số cấp quốc gia của Bộ Thông tin – Truyền thông và các Bộ, ngành Trung ương.

Đồng thời thông qua dự thảo Kế hoạch Hội nghị trực tiếp và trực tuyến “Chia sẻ kinh nghiệm chỉ đạo, quản lý và Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022 – 2025”, dự kiến sẽ tổ chức vào cuối tháng 4 năm 2022.

Qua ý kiến thảo luận, đóng góp của các thành viên tham gia buổi họp, đồng chí Hồ Văn Mười Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận chỉ đạo như sau: Nông nghiệp là một trong ba trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh, dư địa về đất đai sản xuất nông nghiệp còn rất lớn. Xây dựng và triển khai thực hiện “Chuyển đổi số trong nông nghiệp”, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã ngày càng hoạt động hiệu quả, mở rộng quy mô trong thời gian tới là quyết tâm chính trị phải làm đến nơi, đến chốn. Đây là chủ trương, quyết định đáng mừng, tạo nền tảng, động lực cho ngành nông nghiệp nói chung, kinh tế tập thể hợp tác xã nói riêng phát triển thuận lợi mang lại lợi ích cho người dân nhiều hơn, khai thác được thế mạnh của địa phương theo chương trình chuyển đổi số./.

Tin: Nguyễn Khải – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

BÌNH LUẬN