Đầu tháng 01 năm 2022, Đoàn cán bộ của Ban quản lý Dự án xanh về giảm khí thải nhà kính, đến thăm làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh gồm các chuyên gia, ban quản lý dự án trên các lĩnh vực: chuyên gia IFAD của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu; chuyên gia môi trường xanh, quỹ phát triền của dự án, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và 5 hợp tác xã nông lâm nghiệp hoạt động trên địa bàn 4 huyện thực hiện Dự án.

Thay mặt Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đồng chí Đặng Quốc Dưỡng – Phó Chủ tịch và là thành viên Ban QLDA báo cáo tóm tắt tình hình kết quả hoạt động và hoạt động của các hợp tác xã tham gia Dự án, đồng thời đồng chí cũng đề xuất, kiến nghị với Đoàn thời gian tới khi Dự án đi vào hoạt động cần quan tâm tạo điều kiện để các hợp tác xã tham gia vào các hợp phần về trồng và bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt bổ sung nguồn vốn để Quỹ phát Hợp tác xã có điều kiện cho các hợp tác xã vay phát triền sản xuất và hỗ trợ người đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, an sinh xã hội, nâng cao đời sống hạn chế nạn phá rừng và săn bắt động vật hoang dã.

                                                                     Bài và ảnh Phòng CS – TT

BÌNH LUẬN