Ngày 28/2, Hội Cựu chiến binh (CCB) cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 với sự tham dự của 07 hội viên, trong đó cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh có 05 hội viên, Liên minh HTX tỉnh có 02 hội viên tham gia sinh hoạt ghép. Tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có cấp ủy, Thường trực hai cơ quan Liên đoàn Lao động và Liên minh HTX tỉnh.

Theo báo cáo, nhiệm kỳ qua, Hội CCB Liên đoàn Lao động tỉnh luôn phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ III đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cấp trên giao phó, gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền; thường xuyên tuyên truyền giáo dục lý tưởng cho tuổi trẻ; chăm lo chính sách, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên, đồng thời tham mưu thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội liên quan đến hội viên được triển khai thực hiện tốt với nhiều hình thức thiết thực như thăm hỏi, động viên hội viên lúc ốm đau, giúp hội viên vay vốn từ nguồn quỹ tương trợ không tính lãi xuất để phát triển kinh tế hộ gia đình.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CCB cơ quan Liên đoàn Lao động (và cơ quan Liên minh HTX tỉnh tham gia sinh hoạt ghép) tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cho cán bộ, hội viên đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, hội phát huy tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi hội viên, chú trọng xây dựng mô hình phát triển kinh tế, gắn với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên và các phong trào của Hội cựu chiến binh cấp trên phát động, thực hiện thành công Nghị quyết, chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra.

Đại hội đã bầu đồng chí: Nguyễn Quang Hiệp giữ chức Chủ tịch, đồng chí: Nguyễn Khương Minh giữ chức Phó Chủ tịch Hội khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 và 02 hội viên đại biểu chính thức đồng chí: Đinh Trọng Nhương (cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh) đồng chí: Đặng Quốc Dưỡng (cơ quan Liên minh HTX tỉnh)   đi dự đại hội cấp trên, 01 đại biểu dự khuyết đồng chí Hoàng Anh Đức (cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh); theo Kế hoạch Đại hội cựu chiến binh Đảng ủy Khối CCQ & DN dự kiến vào tháng 5/2022 tại Hội trường Tỉnh ủy Đắk Nông./.

                                                                   Tin, ảnh: Bùi Thám

BÌNH LUẬN