Thực hiện Văn bản số: WINGS-CV-2022/007 ngày 14/2/2022 của Liên đoàn Hợp tác xã CHLB Đức về việc đề nghị hỗ trợ cho khảo sát của DGRV. Chương trình hoạt động hỗ trợ phát triển trợ giúp nhân đạo tại Việt Nam do Tiến sỹ: Nguyễn Thị Tuyết Minh, Giám đốc dự án DGRV tại Việt Nam và Thái Lan làm trưởng đoàn; cán bộ quản lý dự án: Ngô Thanh Vân. Theo lịch khảo sát ngày 22 – 23/02/2022 Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông đã phối hợp tiến hành khảo sát theo Văn bản đề nghị của dự án DGRV, đoàn đi 04 HTX (HTX phát triển NN công bằng Thanh Thái; HTX Nông nghiệp K’Rông Nô, huyện K’Rông Nô; HTX NN Công Bằng Thuận An, huyện Đắk Mil; HTX NN,TM, DV hữu cơ Hoàng Nguyên, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) nhằm mục đích thu thập thông tin đề xuất một số biện pháp hỗ trợ, giúp HTX phát triển mạnh hơn trong thời gian tới, đặc biệt có thể thích ứng và tăng trưởng trong điều kiện bình thường mới đối với hoạt động của các HTX trên lĩnh vực Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông chuyên trồng chăm sóc chế biết xuất khẩu: cà phê, hồ tiêu hữu cơ, ca cao theo các tiêu chuẩn quy định.

Đoàn khảo sát làm việc với HTX NN Krông Nô
Đoàn khảo sát làm việc với HTX Phát triển nông nghiệp công bằng Thanh Thái
Đoàn khảo sát làm việc với HTX Công bằng Thuận An
Đoàn khảo sát làm việc với HTX NN TM DV Hoàng Nguyên

Tại 4 HTX: Đoàn khảo sát đã nghe Hội đồng quản trị, Giám đốc các HTX Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức bộ máy, thành viên chính thức, thành viên liên kết của HTX, doanh thu lợi nhuận trong 3 năm trở lại đây đối với việc trồng và chăm sóc, chế biến sâu ca cao, cà phê, hồ tiêu hữu cơ bán trong nước và xuất khẩu đối với các đối tác khách hàng trong và ngoài nước. Quy mô vùng nguyên liệu, kế hoạch định hướng sản xuất kinh doanh, tầm nhìn trong thời gian tới. Trên cơ sở Phiếu thu thập thông tin khảo sát qua các tiêu chí theo quy định cũng như kiến nghị, chính sách để làm cơ sở tổng hợp đề xuất, hỗ trợ dự án DGRV, các đơn vị có liên quan để có thông tin phản hồi hỗ trợ cho 4 HTX trong thời gian đến. Thông qua các hoạt động dự án như; tư vấn, đào tạo, thích ứng và tăng trưởng, mở rộng thị trường… nâng cao năng lực tài chính đối với 4 HTX Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông./.

Tin, ảnh: Bùi Hoa Thám

BÌNH LUẬN