Thực hiện Văn bản số 942/LMHTXVN-QHTPTHTX ngày 23/12/2021 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc phân giao chỉ tiêu vốn cho vay từ nguồn vốn Quỹ Trung ương giao cho Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông năm 2022.

Tổng số tiền giao chỉ tiêu năm 2022 là 8 tỷ đồng (Tám tỷ đồng), trong đó:

  • Đợt 1 giao: 4 tỷ đồng đến hết tháng 6/2022.
  • Đợt 2 giao: 4 tỷ đồng đến hết tháng 9/2022.

       Văn bản của Liên minh HTX Việt Nam cũng nêu rõ trường hợp đến hết ngày 30/9/2022 Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông chưa ký phối hợp giải ngân hết chỉ tiêu phân giao; Liên minh HTX Việt Nam sẽ điều chuyển số vốn trên cho Liên minh HTX các tỉnh, thành phố khác. Vậy,        để triển khai tới các Hợp tác xã, Liên Hiệp Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được vay vốn nguồn vốn ưu đãi phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh trong điều kiện bình thường mới vượt qua đại dịch covid – 19 trong năm 2022 theo hai đợt nêu trên. Ngày 10/01/2022 Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông đã ban hành Văn bản đề nghị các HTX, LHHTX khẩn trương triển khai nội dung công việc như sau:

  1. Tiến hành Hội nghị hoặc Đại hội thành viên thường niên HTX, LHHTX theo đúng quy định nhằm đánh giá tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị.
  2. Rà soát khả năng đáp ứng đủ điều kiện vay vốn theo danh mục hướng dẫn hồ sơ vay vốn từ nguồn Quỹ hỗ trợ, Liên minh HTX Việt Nam (có danh mục hướng dẫn hồ sơ vay vốn gửi kèm theo).
  3. 3. Mức lãi suất cho vay: 13%/năm thời hạn cho vay là 5 năm (trả lãi hàng tháng, gốc theo chu kỳ thời hạn cho vay của Quỹ Trung ương); Nội dung cho vay: đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua máy móc trang thiết bị, xe ô tô phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và chế biến…
  4. Giấy đề nghị, hồ sơ vay vốn (theo danh mục hướng dẫn hồ sơ vay vốn) đựng vào bì hồ sơ gửi về Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông – Địa chỉ: Tổ 1, phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông trước ngày 10/02/2022 để được tổng hợp hoàn thiện hồ sơ gửi về Quỹ Hỗ trợ Trung ương, Liên minh HTX Việt Nam xem xét ký hợp đồng cho vay.

Chi tiết liên hệ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Đắk Nông, điện thoại 0845727799 hoặc Quỹ Trung ương, điện thoại 0947371371 đồng chí: Yến cán bộ phụ trách 5 tỉnh Tây Nguyên đề được hướng dẫn./.

                           Tin, ảnh: Ngô Văn Tuấn QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HTX TỈNH ĐẮK NÔNG

BÌNH LUẬN