Từ những người nông dân thuần túy trở thành người lãnh đạo, quản lý, điều hành các HTX, hầu hết các Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc hay kiểm soát viên các HTX gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, nâng cao thu nhập cho thành viên và người lao động. Trong quá trình ấy, công tác đào tạo, bồi dưỡng do Liên minh HTX tỉnh triển khai đã giúp cho những người nông dân trở thành “những con Sếu đầu đàn” dẫn dắt tập thể thành viên HTX hội nhập thành công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa giai đoạn hiện nay.

          Thực tiễn quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình, nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể tỉnh Đắk Nông, trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên minh HTX tỉnh đã xác định, trình độ của đội ngũ cán bộ đóng vai trò quyết định sự thành công của HTX. HTX nào có những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có trình độ quản trị HTX, hiểu sâu sắc về bản chất HTX, am hiểu về các quy luật khách quan của nền kinh tế thị trường thì sẽ dẫn dắt HTX ấy hoạt động ngày một hiệu quả. Đối với các HTX hoạt động kém hiệu quả thì nguyên nhân cơ bản là do những người đứng đầu đã định hướng, tổ chức và hoạt động không đúng bản chất của HTX, không đáp ứng được nhu cầu sử dụng dịch vụ của thành viên, khách hàng. Xác định công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các HTX là nhiệm vụ rất quan trọng, nên trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh đã tập trung làm công tác tham mưu cho UBND tỉnh hàng năm phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thu hút cán bộ trẻ về làm việc tại các HTX. Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, Liên minh HTX chủ động nghiên cứu, tìm ra nhiều giải pháp đổi mới trong công tác bồi dưỡng, đáp ứng đúng nhu cầu về công tác bồi dưỡng của cán bộ các HTX.

– Về công tác tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn: Giai đoạn từ năm 2013 – đến năm 2019, đã mở được 24 khóa bồi dưỡng kiến thức cho 1.250 lượt cán bộ các HTX. Riêng năm 2020, trên cơ sở đề xuất của Liên minh HTX tỉnh, UBND tỉnh đã phê duyệt 5 khóa bồi dưỡng cho khoảng hơn 200 cán bộ các HTX. Nội dung bồi dưỡng hàng năm được lựa chọn trên cơ sở khảo sát nhu cầu nội dung bồi dưỡng của các HTX, tập trung chủ yếu những nội dung: quản trị, điều hành hoạt động của HTX đúng với bản chất, nguyên tắc, giá trị của HTX theo quy định của luật HTX năm 2012; kiến thức cơ bản về hội nhập kinh tế trong nước và quốc tế; kỹ năng tổ chức sản xuất sản phẩm hữu cơ gắn với hoạt động liên kết ngang của các nhà sản xuất sản phẩm hữu cơ trong chuỗi giá trị; phương pháp lập kế hoạch kinh doanh chiến lược phù hợp với các quy luật khách quan của nền kinh tế thị trường, nhất là quy luật cùng cầu, trên cơ sở đó, giúp cho các HTX nhận thấy những nhu cầu bức thiết của thành viên, khách hàng và thị trường để tổ chức hoạt động. Bên cạnh đó, ở các khóa bồi dưỡng còn làm sáng tỏ nội dung của các chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa, thông qua đó, giúp cho các HTX xác định đủ điều kiện tham gia khâu nào mang lại lợi nhuận mà phù hợp năng lực nội tại của mình. Đối với phương pháp bồi dưỡng được đổi mới theo hướng lấy người học làm trung tập, giảm lý thuyết, tăng phần thực hành trực tiếp; đồng thời sau các khóa bồi dưỡng, đều tổ chức cho các HTX đi thăm quan, học tập các mô hình HTX điển hình tiên tiến, hoạt động có hiệu quả trên cả nước. Sau các chuyến đi thăm quan thực tế, đã giúp cho đội ngũ cán bộ các HTX có cái nhìn trực quan về kinh tế thị trường, vai trò, lợi ích của HTX trong nền kinh tế thị trường, qua đó đã vận dụng vào thực tiễn hoạt động của HTX ngày một hiệu quả.

– Về công tác đào tạo dài hạn: trong giai đoạn từ năm 2013 đến hết năm 2019, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với trường Đại học và Trung học chuyên nghiệp trên cả nước cử 38 học viên là thành viên của các HTX tham gia đào tạo dài hạn. Nội dung đào tạo chủ yếu bao gồm: quản trị kinh doanh, kế toán doanh nghiệp, kỹ thuật nông nghiệp…

– Về công tác thu hút cán bộ trẻ: Thực hiện Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Quyết định 2261/QĐ-TTg, ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 – 2020. Từ năm 2017 đến nay, Liên minh HTX tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch hỗ trợ cho 7 HTX, trong đó 6 HTX nông nghiệp, 01 HTX phi nông nghiệp ký hợp đồng với người có trình độ cao đẳng hoặc đại học về làm việc tại các HTX, với mức hỗ trợ tiền lương bằng mức lương tối thiểu vùng hàng năm theo quy định của Thủ tướng chính phủ.

Nhìn chung, công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể tỉnh Đắk Nông trong giai đoạn vừa qua đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh, và trực tiếp là Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh. Qua đó, chất lượng nguồn nhân lực của khu vực kinh tế tập thể đã được nâng lên rõ rệt, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu hoạt động của các HTX, mang lại lợi nhuận cho HTX và lợi ích to lớn cho thành viên, người lao động. Có HTX đã giữ khâu then chốt trong chuỗi giá trị heo giống của cả khu vực Miền Trung và Miền Nam như HTX Đồng Tiến, huyện Đắk R’Lấp; có HTX đã xuất khẩu hàng trăm tấn chanh dây mỗi năm như HTX nông lâm nghiệp, thương mại dịch vụ Tia Sáng, thành phố Gia Nghĩa; có HTX giữ thế chủ động đàm phán, quyết định giá sản phẩm hồ tiêu hữu cơ khi xuất khẩu, như HTX nông nghiệp thương mại dịch vụ hữu cơ Hoàng Nguyên. Như lời của bà Nguyễn Thị Hương Quê – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Tia Sáng đã  phát biểu với đoàn học viên của một khóa bồi dưỡng đến thăm quan: “Thành công của HTX Tia Sáng ngày hôm nay là sự nỗ lực rất lớn của Hội đồng quản trị, nhưng cũng nhờ việc thay đổi tư duy sản xuất kinh doanh từ các khóa bồi dưỡng do Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông tổ chức hàng năm”.

Tin, ảnh: Hà Công Xã

BÌNH LUẬN