Thư kêu gọi đóng góp xây dựng công trình “HTX với Bác Hồ”

Tháng 12 năm 2018 Liên minh HTX tỉnh đã có Thư kêu gọi đóng góp kinh phí xây dựng công trình “HTX với Bác Hồ”. Công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ” có ý nghĩa chính trị, văn hóa, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của cả hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đối với tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho khu vực kinh tế hơp tác, Hợp tác xã.

Để công trình hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2020), Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông tiếp tục kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khu vực Kinh tế tập thể đóng góp kinh phí xây dựng công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ” đợt 2.

Nội dung thư kêu gọi, danh sách các đơn vị đã đóng góp: Thư kêu gọi

BÌNH LUẬN