Công văn về việc triển khai thông báo số 3038-TB/TU của Tỉnh...

Công văn về việc triển khai thông báo số 3038-TB/TU của Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

0
631
Số ký hiệu: 99/LMHTX-VP
Ngày có hiệu lực: 07/4/2020
Cơ quan ban hành: Liên minh HTX tỉnh
Người ký: Phó Chủ tịch: Đặng Quốc Dưỡng
Trích yếu: Công văn về việc triển khai thông báo số 3038-TB/TU của Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19
Đính kèm: Công văn số: 99/LMHTX-VP

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN