Số ký hiệu: 221/LMHTXVN-TTTT
Ngày có hiệu lực: 03/4/2020
Cơ quan ban hành: Liên minh HTX Việt Nam
Người ký: Phó Chủ tịch: Nguyễn Mạnh Cường
Trích yếu: Công văn về việc tuyên truyền Kỷ niệm 74 năm Ngày Hợp tác xã Việt Nam
Đính kèm: Công văn số: 221/LMHTXVN-TTTT

BÌNH LUẬN