Số ký hiệu: 546-CV/ĐUK
Ngày có hiệu lực: 30/3/2020
Cơ quan ban hành: Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp
Người ký: Phó Bí thư: Bùi Hồng Mến
Trích yếu: Công văn định hướng tuyên truyền tháng 4 năm 2020
Đính kèm: Công văn số: 546-CV/ĐUK

BÌNH LUẬN