Ngày 25/7/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông đã tổ chức kỳ họp thứ 4, khoá IV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Về dự kỳ họp có các ông Ngô Thành Danh – Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí là Đại biểu HĐND khoá IV và đồng chí Lê Diễn – nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ III. Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 25 đến 27 tháng 7 năm 2022. Nội dung của kỳ họp: Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện KT-XH năm 2021 tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2022; Thường trực UBMTTQVN tỉnh báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa phương trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh; ông Trần Đình Ninh thừa ủy quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh thông qua 4 Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022; Tờ trình về việc cho ý kiến dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa nâng cấp các hồ chứa nước tại huyện Tuy Đức và huyện Cư Jut và 2 tờ trình về văn hoá xã hội liên quan đến cơ sở vật chất và định mức chi tập huấn bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình sách giáo khoa mới trên địa bàn tỉnh. Sau đó các Ban chuyên môn của HĐND tỉnh đã có văn bản thẩm tra tính phù hợp để đại biểu thảo luận thông qua để ban hành tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Tin, ảnh: Đặng Quốc Dưỡng – Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

BÌNH LUẬN