Nằm trong Chương trình công tác năm 2019 của Thường trực Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông, thực hiện Kế hoạch số 180/KH-LMHTX ngày 19/6/2019 của Liên minh HTX tỉnh về việc thực hiện các lớp bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực Kinh tế tập thể năm 2019. Sáng ngày 25-26/6/2019 Liên minh HTX tỉnh tổ chức 02 lớp Bồi dưỡng kiến thức sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị cho cán bộ, thành viên HTX nông nghiệp Công Bằng tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil và HTX NN hữu cơ Đăk Nông tại xã Đăk R’Moal, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Tham dự có Đ/c Trần Văn Đức – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông, ông Dương Hùng Đỗ – Giảng viên Viện Công nghệ sinh học Miền Nam và gần 100 cán bộ, thành viên của 02 HTX cùng tham dự.

Ông Dương Hùng Đỗ – Giảng viên Viện Công nghệ sinh học Miền Nam đang giảng bài cho cán bộ, thành viên tại HTX Công Bằng xã Thuận An, huyện Đăk Mil.

Lớp Bồi dưỡng kiến thức sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị được tổ chức gồm 02 chuyên đề: Liên kết giữa thành viên với HTX gắn với chuỗi giá trị và phân bón cải tạo đất, cung ứng dịch vụ đầu vào cho HTX theo mô hình HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm. Nhằm giúp cho cán bộ, thành viên HTX hiểu thêm về quy trình sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn hữu cơ, tạo ra sản phẩm đạt chất lượng mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời giúp HTX hiểu sâu hơn về mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm có ý nghĩa quan trọng, là nhân tố quyết định sự phát triển bền vững của HTX trong nền kinh tế thị trường, trong thời kì hội nhập.

Theo Kế hoạch, Liên minh HTX tỉnh sẽ tổ chức thêm 03 lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý HTX và 01 lớp bồi dưỡng về quy trình sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm cho cán bộ kỹ thuật, thành viên HTX trực tiếp trồng và chăm sóc sản phẩm nông sản trong HTX.

Tin: Phòng CSTT&PTHTX

BÌNH LUẬN