Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-LMHTX ngày 27/2/2019 về việc phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật HTX năm 2012 và thành lập Tổ hợp tác trong vùng đồng bào DTTS năm 2019. Sáng ngày 25/3/2019, tại Hội trường UBND xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song diễn ra Hội nghị tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể năm 2019. Hội nghị do Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức. Tham dự Hội nghị có đ/c Bùi Hoa Thám – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, đ/c Hồ Gấm – Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã và gần 60 cán bộ, hội viên Hội nông dân xã Đăk Hòa cùng tham dự Hội nghị.

Hội nghị tuyên truyền Luật HTX năm 2012 và thành lập Tổ hợp tác trong vùng đồng bào DTTS năm 2019 tại xã Quảng Hòa, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông

Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, hội viên và nông dân hiểu rõ bản chất, nguyên tắc hoạt động của HTX kiểu mới, mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, những lợi ích và thế mạnh trong quá trình liên kết sản xuất kinh doanh của Tổ hợp tác, Hợp tác xã trong thời kỳ hội nhập, sự khác biệt của HTX kiểu mới so với HTX kiểu cũ theo Luật HTX năm 2012. Trong quá trình diễn ra hội nghị, học viên có những ý kiến phát biểu sôi nổi và được giải đáp kịp thời những lợi ích của việc cùng hợp tác phát triển kinh tế trong thời kỳ hội nhập.

Đ/c Hồ Gấm – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tham dự và phát biểu tại Hội Nghị

Theo Kế hoạch, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Hội Cựu Chiến Binh tỉnh tổ chức 03 Hội nghị, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 02 Hội nghị, Hội nông dân tỉnh 06 Hội nghị và UBND huyện Đăk Song 01 Hội nghị. Trong dịp này Liên minh HTX tỉnh tổ chức tuyên truyền 12 hội nghị cho khoảng 1000 lượt cán bộ, hội viên và thành viên các tổ chức Hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Nguyễn Hải – Phòng CSTT-PTHTX

BÌNH LUẬN