Thư mời tham gia viết bài cho Bản tin tuyên truyền phát...

Thư mời tham gia viết bài cho Bản tin tuyên truyền phát triển kinh tế hợp tác

0
841

Thư mời tham gia viết bài cho Bản tin tuyên truyền phát triển kinh tế hợp tác.

 

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể nòng cốt là các HTX trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Liên minh HTX tỉnh phát hành Bản tin Tuyên truyền phát triển kinh tế hợp tác, số 32 với Chủ đề:  Hợp tác xã trong thời kỳ hội nhập”.

Trân trọng kính đề nghị các cộng tác viên, các HTX tham gia viết bài, đưa tin, hình ảnh về lao động sản xuất có hiệu quả tại địa phương để tuyên truyền.

Nội dung thư mời Tải tại đây.

 

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN