UBND TỈNH ĐẮK NÔNG HỌP BÀN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SAU CHƯƠNG...

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG HỌP BÀN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SAU CHƯƠNG TRÌNH “ ĐẮK NÔNG MÙA BƠ CHÍN’’ NĂM 2018

0
1022

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG HỌP BÀN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SAU CHƯƠNG TRÌNH “ ĐẮK NÔNG MÙA BƠ CHÍN’’ NĂM 2018

Chiều 2/8, UBND tỉnh tổ chức Họp bàn triển khai các Kế hoạch sau Chương trình “Đắk Nông- Mùa bơ chín” năm 2018. Chủ trì cuộc họp Đ/c Trương Thanh Tùng, TUV, Phó Chủ tịch UBND nhân dân tỉnh, tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư:Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Báo cáo kết quả đạt được sau Chương trình “Đắk Nông mùa bơ chín” cũng như Kế hoạch phát triển cây Bơ bền vững, một số nhiệm vụ, hoạt động để phát triển cây Bơ bền vững, Sở Nội vụ tham mưu Báo cáo chủ trương thành lập Hội Bơ sạch Đắk Nông, Sở Khoa học và Công nghệ, Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong thời gian qua về công tác quản lý nhà nước về Sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp, và các ý kiến phát biểu, đề xuất của Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh, Hội Nông dân, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ý kiến của Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã trong việc quy hoạch và đặc biệt trong việc liên kết sản xuất, thành lập tổ, nhóm, Hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu của từng địa phương ….trong thời gian đến.
Kết luận cuộc họp: Đ/c Trương Thanh Tùng đánh giá cao kết quả đạt được Chương trình “Đắk Nông- Mùa bơ chín” Mục tiêu của việc thực hiện chương trình này là nhằm quảng bá Bơ Đắk Nông đến người tiêu dùng, nâng cao giá trị trái Bơ đối với người sản xuất và kinh doanh Bơ, khẳng định vị thế Bơ Đắk Nông nói riêng và vị trí quan trọng của mặt hàng Bơ Việt Nam nói chung trên thị trường thế giới. Đây cũng là cơ hội tìm kiếm hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp thu mua, chế biến và các kênh tiêu thụ sản phẩm Bơ trong và ngoài nước; liên kết với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Đồng thời đồng chí cũng chỉ đạo giao cho các Sở, Ban, Ngành, Hội Đoàn thể, UBND các huyện, thị xã theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị sát sao xuống cơ sở hướng dẫn cho các hộ dân, tổ, nhóm, HTX trong việc nâng cao nhận thức, liên kết vào sản xuất theo đúng quy trình mang lại giá trị sản phẩm nông nghiệp sạch có chất lượng; đồng thời quy hoạch và rà soát lại trong việc phát triển cây Bơ, cây Sầu Riêng trên địa bàn tỉnh….   Đối với Liên minh HTX tỉnh tích cực tư vấn tuyên truyền thành lập mô hình HTX chuyên trồng Bơ sạch phù hợp với thổ nhưỡng của từng địa phương gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Bùi Hoa Thám – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN