Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác thi đua 6 tháng cuối năm 2018 Khối thi đua số 3

Ngày 11/7/2018 tại Hội trường Liên minh HTX tỉnh đã diễn ra Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ công tác thi đua 6 tháng cuối năm 2018, Công đoàn cơ Sở Liên minh HTX tỉnh là Khối trưởng khối thi đua số 3 đã chủ trì tổ chức Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Quang Hiệp – Phó Chủ tịch Công viên chức tỉnh cùng tham dự và chỉ đạo Hội nghị, đ/c Trần Văn Đức – Bí thư Chi bộ – Thủ trưởng cơ quan Liên minh HTX tỉnh và đại diện 16/17 đơn vị Công đoàn cơ sở; vắng đơn vị CĐCS Mặt trận tổ quốc tỉnh (có lý do).

Đ/c Nguyễn Quang Hiệp – PCT Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu, chỉ đạo Hội nghị

Đ/c Bùi Hoa Thám đã báo cáo đánh giá tình hình thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm, nêu lên những ưu điểm như Khối đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo cũng như tham gia đầy đủ các phong trào do Công đoàn Viên chức triển khai, tạo hiệu ứng tích cực để đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động, cho vay vốn không lãi suất từ Quỹ tương trợ tạo điều kiện cho đoàn viên phát triển thêm kinh tế gia đình … Bên cạnh những ưu điển vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo của các công đoàn cơ sở chưa đầy đủ nên khó khăn trong công tác tổng hợp báo cáo. Đồng thời Khối trưởng cũng đề xuất Công đoàn viên chức tỉnh xem xét ưu tiên cho các Công đoàn cơ sở được vay các nguồn vốn ưu đãi…

Tại Hội nghị đại diện các Công đoàn cơ sở thảo luận và đề ra các giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ và công tác thi đua 6 tháng cuối năm.

Kết thúc Hội nghị, đ/c Bùi Hoa Thám- Khối trưởng Khối thi đua kết luận trong 6 tháng đầu năm các Công đoàn cơ sở trong khối đã làm tốt nhiệm vụ công tác thi đua, cũng như công tác bảo vệ quyền lợi ích cho người lao động. Mong rằng các đơn vị CĐCS trong khối tiếp tục phát huy thành tích đạt được và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tham gia, tổ chức các phong trào thi đua, động viên CNVCLĐ hăng hái lao động sản xuất, cùng với chuyên môn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và các chỉ tiêu của từng đơn vị đồng thời chăm lo đời sống cho người lao động./.

Phòng CS TTPTHTX

BÌNH LUẬN