Ngày 14/4/2023 UBND tỉnh Đăk Nông tổ chức cuộc họp, để lấy ý kiến xây dựng Nghị quyết. Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Chủ trì đồng chí Lê Trọng Yên – TUV – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; tham gia họp góp ý còn có các sở, ngành: lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên – Môi trường, Hội Nông dân tỉnh.


Nội dung góp ý những quy định cụ thể để hỗ trợ các tổ chức cá nhân, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nhằm thúc đẩy phát triền nông nghiệp công nghệ cao, nhằm thực hiện một trong ba trụ cột của nền kinh tế theo Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Đăk Nông nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tin, ảnh: Đặng Quốc Dưỡng – Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

BÌNH LUẬN