Lịch công tác tuần của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông từ ngày 08-12/01/2018.

TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ
Thứ 2

08/01

– Họp giao ban 9h PGB TT, Trưởng, phó các phòng
Thứ 3

09/01

Làm việc với nhà in Đắk Nông 08h Nhà in Đ/c Chủ tịch, PCT Bùi Hoa Thám, CVP
Làm việc với Trung tâm xúc tiến Thương mại Sở Công thương 15h30 Trung tâm Đ/c Chủ tịch, PCT Bùi Hoa Thám, CVP
Thứ 4

10/01

– Làm việc với HTX VSMT Quyết Thắng – Cư Jút;

– Làm việc với UBND xã Nam Dong;

– Làm việc với thị trấn EATLING;

– Làm việc với Phòng Tài Nguyên Môi trường huyện Cư Jút.

09h

 

14h

 

15h30’

 

16h20’

Tại các đơn vị trên Đ/c CT, PCT Đặng Quốc Dưỡng, CVP, TP KHHT
Dự Lễ công bố khai trương dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đắk Nông 7h30 TTHN PCT Bùi Hoa Thám
Thứ 5

11/01

Họp tổng kết công tác MTTQ tỉnh 08h Hội trường Tầng 3 UBMTTQ tỉnh Đ/c Chủ tịch
Ký kết chương trình hợp tác với Viettel Đắk Nông 15h Chi nhánh Viettel TT, Trưởng các phòng
Thứ 6

12/01

BÌNH LUẬN