Ngày 04/4/2017, UBND tỉnh Đắk Nông có Công văn số 1679/UBND-KTKH giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các ngành chức năng có liên quan giải quyết theo thẩm quyền và trả lời HTX NLN DV DL Tân Thịnh tại Báo cáo số 09-BC-HTX ngày 21/3/2017.
Ngày 17/02/2017, UBND tỉnh Đắk Nông có Quyết định số 249/QĐ-UBND về thành lập đoàn công tác kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình, thủ tục triển khai dự án chăn nuôi heo công nghệ cao của Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Dịch vụ Du lịch Thương mại Tân Thịnh (sau đây gọi tắt là: HTX Tân Thịnh), do lãnh đạo Sở kế hoạch và Đầu tư làm trưởng đoàn, thành phần đoàn gồm có Lãnh đạo các đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Liên Minh hợp tác xã tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đắk Nông và UBND huyện Đắk G’long.

Tuy nhiên, trước khi nhận được quyết định nêu trên của UBND tỉnh, thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Ngày 21/2/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức đoàn kiểm tra thực tế dự án trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái của HTX Tân Thịnh (giấy CNĐT Số 63121000164, do UBND tỉnh Đắk Nông cấp ngày 04/4/2014) bao gồm các cơ quan, đơn vị: (1) Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; (2) Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; (3) Liên minh Hợp tác xă tỉnh; (4) Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đắk Nông; (5) UBND huyện Đắk G’Long; (6) Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Chi nhánh tỉnh Đăk Nông; (7) Giám đốc HTX Tân Thịnh và (8) Lãnh đạo UBND xã Quảng Khê.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực địa, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh như sau:

I. Sơ lược về Dự án trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng Công nghệ cao kết hợp Du lịch sinh thái của HTX Tân Thịnh:

1. Về thủ tục đăng ký đầu tư:

Dự án trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng Công nghệ cao kết hợp Du lịch sinh thái của HTX Tân Thịnh được UBND tỉnh Đắk Nông: (1) Đồng ý chủ trương cho HTX Tân Thịnh triển khai dự án tại Công văn số 5119/UBND-KTTC ngày 29/11/2012; (2) Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 63121000164 vào ngày 04/4/2014; (3) Gia hạn chủ trương lần 01 tại Công văn số 349/UBND-NN ngày 25/01/2016, thời gian gia hạn đến ngày 31/12/2016.

Theo giấy chứng nhận đầu tư số 63121000164 ngày 04/4/2014, mục tiêu quy mô dự án như sau:
– Mục tiêu dự án: Hình thành vùng trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, nuôi heo thịt hướng nạc, nuôi cá nước ngọt, trồng rau sạch, nuôi tằm; Hướng dẫn bà con cùng liên doanh, liên kết mở rộng quy mô dự án, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật phát triển sinh thái kết hợp tham quan quy trình trồng trọt kỹ thuật cao; thu hút tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần tăng trưởng kinh tế – xã hội, ổn định và cải thiện đời sống cho người dân trong vùng dự án.
– Quy mô dự án: (Tổng diện tích khoảng 25,5 ha)
+ Diện tích trồng dâu, nuôi tằm: 167.665 m2
+ Diện tích trồng rau sạch: 10.000 m2
+ Diện tích nuôi heo thịt: 15.000 m2
+ Diện tích nuôi cá nước ngọt: 25.417 m2
+ Diện tích Nhà ươm tơ, kho chứa dâu: 2.000 m2
+ Hạ tầng giao thông, cấp thoát nước: 35.404 m2
– Địa điểm thực hiện dự án: Thôn 3, thôn 4, thôn 8 và thôn 11, xã Quảng Khê, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông.
– Tổng vốn đăng ký đầu tư: 148,3 tỷ đồng, trong đó: vốn tự có của HTX là 135,3 tỷ đồng; vốn vay là 13 tỷ đồng.
– Tiến độ thực hiện dự án (kiến thiết cơ bản): Từ năm 2014-2016

2. Kết quả triển khai thực hiện dự án của HTX Tân Thịnh:
(1) Đã được UBND tỉnh Đắk Nông cho thuê đất giai đoạn 1 (Quyết định số 25/QĐ-UBND, ngày 06/01/2015). Diện tích thuê là: 16,5 ha; Vị trí đất: Thôn 4 và thôn 11, xã Quảng Khê, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông.
(2) Ngày 10/9/2015, UBND tỉnh có Quyết định số 1538/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 06/01/2015 của UBND tỉnh. Trong đó, điều chỉnh diện tích đất HTX Tân Thịnh thuê giảm từ 16,5 ha xuống còn 11,9 ha. Lý do điều chỉnh: cắt bỏ phần diện tích HTX chưa thoả thuận bồi thường với hộ gia đình, cá nhân.
(Số liệu diện tích đất trong báo cáo này Sở Kế hoạch và Đầu tư làm tròn)
(3) Đã thực hiện việc cam kết bảo vệ môi trường (cho toàn bộ dự án) đã được huyện Đắk G’long xác nhận tại văn bản số 09/GXNMT-UBND ngày 29/11/2012;
(4) Hạng mục xây dựng chuồng trại nuôi heo thịt:
– Đã lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình, hồ sơ đã được Sở Xây dựng thẩm định ngày 30/12/2015 (Thông báo số 310/KQTĐ-SXD ngày 30/12/2015).
– Đã có biên bản xác nhận xác nhận điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đắk Nông ngày 11/01/2016;
– UBND huyện Đắk G’long đã cấp giấy phép xây dựng công trình (Giấy phép số 01-2016/GPXD ngày 28/01/2016). Tuy nhiên, ngày 28/9/2016 UBND huyện Đắk G’long đã có Công văn số 2210/UBND-NN về tạm dừng xây dựng với lý do HTX Tân Thịnh xây dựng không đúng giấy phép đã cấp.
– HTX Tân Thịnh đã điều chỉnh hồ sơ thiết kế và đã được Sở Xây dựng thẩm định (Công văn số 182/KQTĐ-SXD ngày 23/11/2016 về Thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công xây dựng).

II. Kết quả kiểm tra thực địa tại 02 vị trí đã được UBND tỉnh cho thuê đất:
1. Vị trí kiểm tra thứ nhất: Thuộc thôn 11, xã Quảng Khê, huyện Đắk G’long với diện tích khoảng 6,6 ha: Theo báo cáo của HTX Tân Thịnh, khu đất này HTX dự kiến xây dựng trang trại nuôi heo 01 ha; trồng rau sạch 01 ha, diện tích còn lại trồng dâu, nuôi tằm. Qua ghi nhận thực tế:
– Hạng mục trang trại nuôi heo: HTX đã hoàn thành phần móng và trụ bê tông của 02 block chuồng nuôi heo, với diện tích 450m2/block. Nhưng hiện tại đang dừng lại, với lý do HTX triển khai dự án không đúng với giấy phép xây dựng đã được cấp số 01-2016/GPXD ngày 28/01/2016 của UBND huyện Đắk G’long. Do vậy, UBND huyện đã có Công văn số 2210/UBND-NN ngày 28/9/2016, đề nghị HTX Tân Thịnh tạm dừng việc xây dựng trại chăn nuôi heo đến khi bổ sung đầy đủ hồ sơ. Hiện tại công trình đang dừng thi công, trên hiện trường ngoài 02 block chuồng nuôi heo, còn có một nhà tạm được lợp bằng tôn cho công nhân xây dựng ở và để vật liệu xây dựng; ngoài ra còn có một ít cát, gạch, đá 1×2, sắt 14, sắt y… chưa được sử dụng. Hiện tại, HTX Tân Thịnh đã hoàn thành hồ sơ trình UBND huyện Đắk G’long để xin điều chỉnh giấy phép xây dựng, lý do UBND huyện chưa xử lý là HTX chưa bổ sung đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt và Công văn cho gia hạn chủ trương của UBND tỉnh.
– HTX Tân Thịnh đã trồng khoảng hơn 01 ha cây dâu nuôi tằm, chất lượng vườn dâu xấu. Theo HTX Tân Thịnh cho biết do HTX giao khoán cho người dân nên việc trồng và chăm sóc vườn dâu chưa được chú trọng dẫn đến chất lượng vườn dâu xấu (hiện nay HTX đã có bản biên bản thanh lý với các hộ dân). Diện tích đất còn lại chưa được sử dụng, người dân có đơn thư khiếu kiện, tố cáo HTX Tân Thịnh bán đất và dự án nuôi heo gây ô nhiễm môi trường. UBND huyện Đắk G’long đã cho kiểm tra, xác minh và có kết luận số 01/KL-CTUBND ngày 02/3/2016, theo kết luận của UBND huyện Đắk G’long, HTX Tân Thịnh không có hành vi mua bán đất. Tuy nhiên, khi có chủ trương của tỉnh, chưa được Nhà nước cho thuê đất HTX đã giao khoán cho 04 hộ dân với diện tích 4,2 ha (Bà Vũ Thị Thuỳ Trang 2,0ha; Ông Mai Văn Huy 1,2 ha; Ông Phạm Văn Hiệu 0,5 ha; Ông Dương Xuân Bản 0,5 ha) và 04 hộ dân này cũng không phải là xã viên HTX, là chưa đúng với quy định của Luật Đất đai.

Việc xây dựng trại heo gây ô nhiễm môi trường, hiện nay dự án đang tạm dừng để đánh giá tác động môi trường trước khi cấp phép xây dựng, nên việc người dân khiếu kiện dự án gây ô nhiễm môi trường là chưa có cơ sở.

– Về giao thông: Đoạn đường vào trại heo khoảng 500m, trong đó khoảng 250m là đường bê tông nông thôn và khoảng 250m là đường đất. Theo phản ánh của HTX thì người dân không cho HTX vận chuyển vật liệu xây dựng trên đoạn đường 250m bê tông nông thôn, lý do người dân sợ xây dựng trại nuôi heo sẽ gây ô nhiễm môi trường.

– Khi đoàn kiểm tra thực tế, HTX Tân Thịnh báo cáo khu vực đất 6,6 ha này không còn tranh chấp. Tuy nhiên, ngày 24/2/2017, HTX Tân Thịnh cho biết thêm hiện nay tại khu vực này có hộ ông K’liêng có địa chỉ thường trú tại thôn 3, xã Quảng Khê đang tranh chấp với HTX Tân Thịnh với diện tích khoảng 0,6 ha và hộ ông Lương Hữu Ba cũng đang tranh chấp với HTX Tân Thịnh với diện tích khoảng 01 ha. Qua trao đổi, xác minh lại với UBND huyện Đăk G’long và UBND xã Quảng Khê thì đơn vị cho rằng không còn tranh chấp, lãnh đạo huyện và xã Quảng Khê cho biết thêm đến thời điểm hiện tại, chính quyền địa phương chưa nhận được đơn khiếu nại, tranh chấp đất của 02 hộ dân (ông K’liêng và ông Lương Hữu Ba) với Hợp tác xã Tân Thịnh.

2. Vị trí kiểm tra thứ hai:
– Địa điểm thuộc thôn 4, xã Quảng Khê, với diện tích khoảng 5,3 ha.

– Dự kiến của HTX Tân Thịnh: đào ao nuôi cá nước ngọt và trồng dâu nuôi tằm, kết hợp du lịch sinh thái.

– Hiện trạng: Đất bỏ hoang chưa sử dụng, đồng thời khu đất này trũng, vào mùa mưa có thể bị ngập úng. Theo báo cáo của HTX Tân Thịnh, HTX đã đắp luống khoảng 0,6 ha để trồng dâu, kiểm tra thực tế cỏ đã mọc cao không còn thấy luống, trên đất người dân có đóng cọc mốc bằng tre phân định ranh giới đất sử dụng, HTX cho biết người dân không cho HTX vào khu vực này để triển khai dự án; phần lớn diện tích đất đang bị tranh chấp, việc triển khai, thực hiện dự án của HTX Tân Thịnh đang gặp khó khăn do chưa giải quyết xong đất tranh chấp với các hộ dân, HTX thiếu kinh phí bồi thường.

Tóm lại, qua kiểm tra 02 vị trí, đoàn kiểm tra nhận thấy:
– Dự án của HTX Tân Thịnh là dự án đa mục tiêu, gồm nhiều hạng mục, tuy nhiên đến thời điểm kiểm tra, sau thời gian gần 3 năm (kể từ ngày UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 63121000164 ngày 04/4/2014) và sau thời gian hơn 02 năm kể từ ngày UBND tỉnh cho thuê đất (QĐ số 25/QĐ-UBND ngày 06/01/2015), đến nay HTX Tân Thịnh chưa đầu tư hoàn chỉnh bất kỳ hạng mục nào của dự án. Trong khi đó, thời hạn chủ trương và đã được tỉnh gia hạn thêm 01 năm (đến 31/12/2016) cũng đã hết.

Theo điều 46, Luật đầu tư năm 2014 thời gian giãn tiến độ dự án tối đa là 24 tháng, đối chiếu với quy định của Luật đầu tư, dự án của HTX Tân Thịnh được gia hạn thời gian tối đa đến tháng 11/2017.

– Đối với hạng mục trại chăn nuôi heo: Việc triển khai, thực hiện dự án không đúng với giấy phép xây dựng đã được UBND huyện Đắk G’long cấp, dự án chưa có đánh giá tác động môi trường, dẫn đến việc dự án dừng triển khai để điều chỉnh giấy phép xây dựng và đánh giá tác động môi trường.

Dự án triển khai chậm do một số nguyên nhân chủ yếu sau:
(1) Dự án đăng ký với tổng mức đầu tư là 148,3 tỷ đồng, trong đó, vốn tự có của HTX là 135,3 tỷ đồng; vốn vay là 13 tỷ đồng, là không phù hợp với năng lực tài chính thực tế của HTX Tân Thịnh. Tại buổi làm việc Giám đốc HTX Tân Thịnh đã cung cấp hồ sơ, danh sách các xã viên và số vốn góp của từng xã viên cho thấy: HTX Tân Thịnh có 7 xã viên, số tiền các xã viên đã góp đến thời điểm kiểm tra là 1 tỷ đồng (người nhiều 150 triệu và người ít là 50 triệu).
(2) Do diện tích đất được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án ”chưa sạch” cộng với năng lực tài chính của HTX yếu, nên đến nay HTX mới chỉ được giao 11,9 ha/25,5 ha và diện tích đất đã sạch chỉ có 6,6ha/11,9 ha. Phần diện tích còn lại do thiếu vốn nên HTX Tân Thịnh vẫn chưa hoàn thành việc bồi thường cho các hộ dân.
(3) Trong điều kiện khó khăn về nguồn vốn, HTX Tân Thịnh chưa đưa ra kế hoạch thực hiện dự án phù hợp, cụ thể:
Từ khi được UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho triển khai dự án, HTX Tân Thịnh chủ yếu tập trung triển khai hạng mục chuồng trại chăn nuôi heo, nhu cầu vốn đầu tư lớn, thủ tục hồ sơ phức tạp, kéo dài; trong khi những hạng mục có vốn đầu tư thấp, dễ triển khai như trồng dâu nuôi tằm, trồng rau sạch HTX chưa đầu tư (ngoài hơn 01 ha dâu các hộ nhận khoán trồng nhưng chất lượng rất xấu).
(4) Khi xây dựng trang trại nuôi heo HTX đã xây dựng không đúng với thiết kế đã được thẩm định và cấp phép, UBND huyện Đăk G’long đình chỉ xây dựng.
(5) Với quy mô xây dựng trang trại nuôi heo như hồ sơ thiết kế của HTX, thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của Luật bảo vệ môi trường. UBND huyện Đắk G’long cấp Giấy phép xây dựng khi chưa có Báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt là chưa đúng với quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường khi giải quyết đề nghị của HTX Tân Thịnh xin xem xét đánh giá tác động môi trường của dự án tại Tờ trình số 21/TTr-HTX ngày 29/9/2016, không kiểm tra kỹ hồ sơ, chỉ căn cứ Bản cam kết môi trường đã được UBND huyện Đắk G’long xác nhận đã có văn bản số 1382/TNMT-BVMT ngày 26/10/2016 trả lời HTX Tân Thịnh, trong đó không yêu cầu HTX phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với hạng mục trang trại nuôi heo là chưa đúng với quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Với những vướng mắc như đã nêu ở trên, đối với hạng mục trang trại nuôi heo, đến thời điểm hiện nay HTX Tân Thịnh chưa đủ điều kiện được cấp giấy phép xây dựng, do thiếu Báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án chưa được UBND tỉnh gia hạn chủ trương đầu tư; 5,3 ha đất đã được UBND tỉnh cho thuê tại thôn 4, xã Quảng Khê, HTX chưa phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, làm rõ nguồn gốc, đối tượng sử dụng để xem xét, tính toán bồi thường, hỗ trợ cho người dân nên cũng chưa thể sử dụng.

HTX chưa hội đủ điều kiện cần để được Ngân hàng cho vay vốn đầu tư. (Tại buổi là việc, đại diện ngân hàng Agribank cho biết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho HTX vay vốn khi hồ sơ dự án của HTX Tân Thịnh đầy đủ theo quy định).

III. Kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo:
Từ các vấn đề nêu trên, để tháo gỡ khó khăn cho HTX Tân Thịnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo một số nội dung như sau:

1. Đồng ý gia hạn chủ trương đối với dự án trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái của Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Dịch vụ Du lịch Thương Mại Tân Thịnh đối với phần diện tích đã được UBND tỉnh cho thuê là 11,9 ha (gồm 5,3 ha thuộc thôn 4 và 6,6 ha thuộc thôn 11, xã Quảng Khê, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông) đến ngày 30/11/2017.
– Trong trường hợp HTX Tân Thịnh triển khai, thực hiện tốt dự án trên phần đất đã được UBND tỉnh cho thuê, thì UBND tỉnh tiếp tục xem xét cho HTX thuê đất phần còn lại như đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư (25,5 ha).
– Trường hợp HTX Tân Thịnh không triển khai thực hiện dự án, UBND tỉnh sẽ xem xét thu hồi dự án theo quy định.

2. Yêu cầu Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Dịch vụ Du lịch Thương Mại Tân Thịnh khẩn trương tập trung triển khai dự án, cụ thể:
– Đối với hạng mục chăn nuôi heo: khẩn trương hoàn thiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.
– Phần diện tích đất đã giải phóng mặt bằng (ngoài diện tích xây dựng trại nuôi heo) khẩn trương trồng dâu, nuôi tằm và trồng rau sạch như đã đăng ký đầu tư.
– Đối với 5,3 ha đất tại thôn 4, xã Quảng Khê. HTX khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương (huyện, xã) để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy định. Trường hợp đến hết tháng 4/2017 HTX không hoàn thành GPMB khu đất này, UBND tỉnh sẽ thu hồi lại.

3. Giao UBND huyện Đắk G’long:
– Hỗ trợ HTX trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho HTX Tân Thịnh triển khai, thực hiện dự án. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 30/4/2017.
– Cấp phép xây dựng trang trại nuôi heo cho HTX Tân Thịnh ngay sau khi Báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: tạo điều kiện hướng dẫn HTX Tân Thịnh lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án; thẩm định đánh giá tác động môi trường theo quy định hiện hành.

5. Liên minh HTX tỉnh thường xuyên theo dõi, hỗ trợ HTX Tân Thịnh nói riêng và các HTX trên địa bàn tỉnh nói chung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

6. Đề nghị Ngân hàng Agribank– Chi nhánh tỉnh Đắk Nông hướng dẫn, tạo điều kiện cho HTX Tân Thịnh được vay vốn thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

File đính kèm đáp

BÌNH LUẬN