Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Liên minh Hợp tác xã ban hành Kế hoạch số 110/KH-LMHTX ngày 23/02/2024 về việc phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể năm 2024. Ngày 30 tháng 5 năm 2024, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với UBND thành phố Gia Nghĩa, UBND phường Nghĩa Đức tổ chức Hội nghị tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể cho cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ, Hội viên Hội Cựu chiến binh các tổ dân phố trên địa bàn Phường Nghĩa Đức.

Quang cảnh Hội nghị tuyên tuyền tại Phường Nghĩa Đức, Tp.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Quốc Dưỡng – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, giảng viên Hội nghị; đồng chí Lê Đình Thắng – Chủ tịch UBND phường; các đồng chí là cán bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố, cán bộ các ban, đoàn thể, tổ chức các Hội của Phường cùng 51 hội viên Phụ nữ và Cựu chiến binh các tổ dân phố cùng tham dự.

Hội nghị được nghe các đồng chí báo cáo viên truyền đạt các nội dung về Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch số 10-KH/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ và Luật Hợp tác xã năm 2012, những điểm mới Luật Hợp tác xã năm 2023; Chương trình số 54-CTr/TU ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Tỉnh ủy Đắk Nông và Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; quy trình, các bước hoàn thiện hồ sơ thành lập Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã, Quỹ Tín dụng nhân dân.

Thông qua Hội nghị, các hội viên hiểu được bản chất, ý nghĩa của hợp tác xã, sự cần thiết phải thành lập hợp tác xã để cùng nhau phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, đóng góp một phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế đất nước.

                                                        Tin, ảnh: Nguyễn Hải – phòng CSTT, PT HTX.

BÌNH LUẬN