Tiếp tục thực hiện Chương trình công tác năm 2019, sáng ngày 13/11/2019, tại Hội trường Nhà văn hóa huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ Liên minh HTX Việt Nam tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức về tổ chức và hoạt động cho các HTX.

Tham dự lớp Bồi dưỡng có đ/c Bùi Hoa Thám – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, Giảng viên của Trường Bồi dưỡng cán bộ Liên minh HTX Việt Nam và khoảng 50 cán bộ quản lý các HTX Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh về tham dự. Lớp Bồi dưỡng diễn ra trong 5 ngày theo nội dung phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng tích cực của Công Hòa Liên Bang Đức. Nội dung lớp bồi dưỡng gồm tổ chức, hoạt động của HTX trong nền kinh tế thị trường và nghiệp vụ Ban Kiểm soát HTX.

Một số hình ảnh lớp bồi dưỡng:

Tin, ảnh: Hà Công Xã

BÌNH LUẬN