Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KHUYẾN KHÍCH CHUYỂN DỊCH CƠ...

Ký hiệu văn bản 04/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành 23/02/2016 Ngày có hiệu lực Ngày hết hiệu lực Tóm tắt BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KHUYẾN KHÍCH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 Loại văn bản Quyết...

Nghị định 50/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH...

Ký hiệu văn bản 50/2016/NĐ-CP Ngày ban hành 01/06/2016 Ngày có hiệu lực 15/07/2016 Ngày hết hiệu lực Tóm tắt QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Loại văn bản Nghị định Cơ quan ban hành Người ký Tải về tại đây.  

Thông tư số 340/2016/TT-BTC Hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài...

Ký hiệu văn bản 340/2016/TT-BTC Ngày ban hành 29/12/2016 Ngày có hiệu lực Ngày hết hiệu lực Tóm tắt THÔNG TƯ Hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới...

Nghị định số 21/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định...

Ký hiệu văn bản 21/2017/NĐ-CP Ngày ban hành 24/02/2017 Ngày có hiệu lực Ngày hết hiệu lực Tóm tắt Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị...

Thông tư số 24/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã, liên...

Ký hiệu văn bản 24/2017/TT-BTC Ngày ban hành 28/03/2017 Ngày có hiệu lực Ngày hết hiệu lực Tóm tắt HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ Loại văn bản Thông tư Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Người ký Trần Văn Hiếu Tải về tại...

Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT Hướng dẫn phân loại và đánh giá Hợp tác xã...

Ký hiệu văn bản 09/2017/TT-BNNPTNT Ngày ban hành 17/04/2017 Ngày có hiệu lực Ngày hết hiệu lực Tóm tắt Hướng dẫn phân loại và đánh giá Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp Loại văn bản Thông tư Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát...

Nghị định số 107/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 107/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 193/2013/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH...