Số/Kí hiệu 01/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/01/2017
Ngày có hiệu lực 20/01/2017
Người ký Nguyễn Bốn
Trích yếu Ban hành đơn giá sản phẩm trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra thẩm định trích đo địa chính thửa đất; đo đạc chỉnh lý bản đồ trích đo địa chính hoặc chỉnh lý riêng từng thửa đất của bản đồ địa chính; đo đạc tài sản gắn liền với đất, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Cấp ban hành Cấp tỉnh
Lĩnh vực văn bản Đất đai

Tải về tại đây.

BÌNH LUẬN