Nhằm tuyên truyền Kỷ niệm Ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia Hợp tác xã nông nghiệp ngày 11/4/1946. Sau 18 năm cũng vào ngày 11 tháng 4 năm 1964, Bác Hồ gửi thư cho Đại hội Hợp tác xã và đội sản xuất nông nghiệp tiên tiến miền núi và trung du, khen ngợi những Hợp tác xã điển hình tiên tiên và yêu cầu các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo các Hợp tác xã nông nghiệp phát triển và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý lấy  ngày 11 tháng 4 hàng năm là Ngày Hợp tác xã Việt Nam (Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011).

Bác Hồ xuống ruộng cùng nông dân. Ảnh minh họa, nguồn internet

Năm 2024 là năm đầu tiên, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam triển khai Tháng hành động vì Hợp tác xã đồng loạt và thống nhất giữa Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức, giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào, tiếp tục phát huy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong các tổ hợp tác, Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã, thành viên liên kết.

Qua đó, các cấp, các ngành, quan tâm hỗ trợ các Hợp tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp Hợp tác xã và thành viên, tăng cường đối thoại, giới thiệu, quảng bá, kết nối giữa các tổ chức kinh tế tập thể và thành viên với các thành phần kinh tế khác, góp phần phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã.

Chủ đề Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024:

Vì sự phát triển bền vững của Hợp tác xã.

Thông điệp truyền thông về Tháng hành động vì HTX năm 2024:

– Hợp tác xã ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xã hội.

– Hợp tác xã hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với sản phẩm chủ lực quốc gia.

– Đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã.

Vũ Anh Liệu – Liên minh Hợp tác xã

BÌNH LUẬN