Sáng ngày 24/4/2024 Văn phòng Chính phủ tổ chức Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số. Phiên họp kết nối trực tuyến toàn quốc từ trụ sở Chính phủ tới trụ sở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; các đồng chí Bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành, thành viên Ủy ban; Các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn về công nghệ thông tin.

Đ/c Lê Văn Chiến – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ trì điểm cầu tỉnh Đắk Nông

Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông – Đồng chí Lê Văn Chiến,Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh; Các thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh và thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông.

Theo báo cáo: năm 2024 là năm “Phát triển kinh tế số với 04 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số – Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững”. Năm 2024 cũng sẽ là phô cập hạ tâng số, phô cập các thành tô nên tảng của chuyên đổi số, phát triên các ứng dụng số (usecases) để phát triến kinh tế số – Động lực mới cho tăng trưởng kinh tê và năng suất lao động. Hạ tầng số Việt Nam bao gồm hạ tầng viễn thông, hạ tầng IoT, hạ tầng tính toán, hạ tầng dữ liệu, hạ tầng cung cấp công nghệ số như dịch vụ và các nền tảng số có tính hạ tầng. Không gian mới là kinh tê sô; lực lượng sản xuất mới là công nghệ số; nguồn lực sản xuất mới là nhân lực số; yếu tố sản xuất mới là dữ liệu số; quan hệ sản xuất mới là quản trị số và động lực mới là đổi mới sáng tạo số.

Thủ tướng Chính phủ – Phát biểu kết luận Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Kết quả nổi bật: Chiến lược phát triển kinh tế số và xã hội số đặt ra mục tiêu tỷ trọng kinh tế số trong GDP năm 2025 tối thiểu 20%, năm 2030 tối thiểu 30%. Thực tế ước tính tỷ trọng này năm 2021 ước đạt 11,91%, năm 2022 ước đạt 14,26%, năm 2023 ước đạt 16,5%. Để đạt được mục tiêu năm 2025, thì tốc độ tăng trưởng kinh tế số hàng năm phải gấp 3-4 lần tốc độ tăng trưởng GDP, tức là từ 20-25% một năm.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “3 tăng cường” gồm: tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chuyển đổi số đến từng người dân, doanh nghiệp, nhất là người đứng đầu các tổ chức, đơn vị; tăng cường tiềm lực cho chuyển đổi số, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần phải ưu tiên bố trí nguồn lực; tăng cường hợp tác công-tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội cho chuyển đổi số. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt “5 đẩy mạnh” gồm: Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế về chuyển đổi số; đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, nền tảng số, tạo tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế số; tạo lập dữ liệu số, phát triển dịch vụ số, đảm bảo kết nối, liên thông, chia sẻ liên tục, thông suốt, đồng bộ; đẩy mạnh phát triển nhân lực số, kỹ năng số; đẩy mạnh an ninh mạng, an toàn thông tin để bảo vệ quyền không gian mạng quốc gia từ sớm, từ xa.

                      Tin, ảnh: Vũ Anh Liệu – Chánh Văn phòng Liên minh Hợp tác xã tỉnh

BÌNH LUẬN