Sáng 15/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2023 và giao kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; dự toán ngân sách Nhà nước; kế hoạch vốn đầu tư phát triển; mục tiêu nhiệm vụ và dự toán ngân sách Nhà nước thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Hồ Văn Mười – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị; các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì. Tham dự Hội nghị có Đ/c: Lưu Văn Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tham dự.Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, từ đó xác định phương hướng thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024. Tại hội nghị đã được nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế – xã hội năm 2023 đã đạt được một số kết quả nổi bật: có 08/11 chỉ tiêu kinh tế – xã hội thực hiện vượt và đạt kế hoạch đề ra. Trong đó: Tăng trưởng GRDP mặc dù ước thực hiện 5,74% thấp hơn chỉ tiêu đề ra nhưng vẫn đứng thứ 2 trong khu vực Tây Nguyên; GRDP bình quân đầu người ước thực hiện 68,02 triệu đồng vượt kế hoạch đề ra; Giáo dục: có 12 trường công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt 109%, vượt kế hoạch đề ra; tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn văn minh đô thị ước đạt 63,38%, vượt kế hoạch; trồng mới rừng ước đạt 2.267 ha, vượt kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 39%, đạt kế hoạch; tăng thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt kế hoạch; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững … Kết luận Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, tp Gia Nghĩa phải bắt tay ngay vào công việc xây dựng Kế hoạch, Chương trình triển khai để thực hiện nhiệm vụ dự toán ngân sách được giao phấn đấu với quyết tâm thực hiện hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh đã giao các chỉ tiêu năm 2024.

                                                                 Tin, ảnh: Bùi Hoa Thám – Liên minh HTX tỉnh 

BÌNH LUẬN