Trong 3 ngày (11 – 13/12/2024) Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND tỉnh được tổ chức tại Trung tâmj Hội nghị tỉnh Đắk Nông sáng ngày 11/12, ngay sau phiên khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024.

 

Giám đốc Sở NN & PTNT thông qua Báo cáo chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Theo Báo cáo năm 2023, tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, tăng trưởng GRDP của cả nước ước đạt thấp hơn chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, dưới sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; sự nỗ lực, phấn đấu các sở, ban, ngành, của toàn dân, toàn quân trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh đạt nhiều kết quả tích cực.Về thực hiện 11 chỉ tiêu kinh tế – xã hội, có 08 chỉ tiêu thực hiện vượt và đạt kế hoạch; 03 chỉ tiêu dự kiến khó hoàn thành kế hoạch, cụ thể: Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 5,74% thấp hơn Kế hoạch đề ra khoảng 1,76 điểm phần trăm, đứng thứ 2 trong khu vực Tây Nguyên. GRDP bình quân đầu người ước đạt 68,02 triệu đồng, vượt kế hoạch.Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 18.610 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 2.850 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch…

Đây là kỳ họp cuối năm theo chương trình kỳ họp thông qua 27 Nghị quyết…, trong đó HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và bế mạc kỳ họp vào chiều ngày 13/12/2024.

                                                                   Tin, ảnh: Bùi Hoa Thám – Liên minh HTX tỉnh

BÌNH LUẬN